Skip to main content

Kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện, từ ngày 20/7 đến ngày 10/8/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện gồm các ngành: Lao động - TB&XH, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Y tế, Công an huyện do Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra 06 doanh nghiệp, HTX (04 doanh nghiệp theo kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh là: Công ty may Yến Duy, Công ty TNHH Minh Chương, Công ty Cổ phần phát triển Cộng đồng thế giới, Công ty TNHH may Duy Nga, 02 doanh nghiệp phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang là: Công ty TNHH may Yên Thế, Hợp tác xã Thân Trường).
Tại các đơn vị đến kiểm tra, sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc doanh nghiệp báo cáo về tình hình chấp hành Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn, Luật an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan và phỏng vấn trực tiếp người lao động tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật lao động. Việc xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể được doanh nghiệp chấp hành tốt. Một số Doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ BHXH, BHTN, BHYT và một số chế độ khác đối với người lao động như: tổ chức bữa ăn giữa ca miễn phí, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ phúc lợi, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền xăng xe,… đối với người lao động. Công tác An toàn, Vệ sinh lao động có chuyển biến trong nhận thức của người sử dụng lao động và người  lao động, không xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  
Bên cạnh đó, việc thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp vẫn còn những thiếu sót, tồn tại như: Hợp đồng lao động thực hiện chưa đúng mẫu quy định, nội dung hợp đồng lao động ghi còn thiếu một số nội dung như: chế độ BHXH, BHTN, BHYT, nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, tết,..; Việc đăng ký mức lương đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động chưa đảm bảo theo thang bảng lương đã đăng ký với Phòng Lao động - TB&XH huyện; Còn để tình trạng nợ đọng tiền BHXH, kinh phí công đoàn, có tình trạng làm thêm quá giờ, ký giao kết hợp đồng lao động chưa đúng loại, chưa thực hiện kiểm định đối với một số thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, …
Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn kiểm tra đã đề nghị các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra để đảm bảo mọi quyền lợi, nghĩa vụ cho người lao động và doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
Kiều Sinh