Skip to main content

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Yên Thế

Sáng 13/11/2018, đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Trọng Nam, PGĐ Sở Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Yên Thế từ 01/01/2016 đến tháng 09/2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện và đại diện lãnh đạo một số phòng, cơ quan liên quan.
Giai đoạn 2016-2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. UBND huyện đã ban hành 76 văn bản chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 02 xã và 01 thôn về đích nông thôn mới, 01 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2018; bình quân các xã còn lại đạt 13,2 tiêu chí/xã. Thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ chính trị, các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được phát động hàng năm. 3 năm qua đã có 01 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; 18 tập thể, 24 cá nhân được BTV Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư… Năm 2017 có 86,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 79,2% thôn, bản, phố đạt văn hóa; 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…
Để kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã chú trọng đến chiều sâu chất lượng của công tác thi đua khen thưởng. Từ năm 2016-2017, đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 06 tập thể, công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 29 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân, tặng bằng khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 79 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 109 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 366 cá nhân… Tỷ lệ khen cho người trực tiếp lao động được chú trọng và ngày càng tăng.
Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra tỉnh đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng mà huyện Yên Thế đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, nhân rộng những điển hình tiên tiến; hướng công tác thi đua khen thưởng về cơ sở, tập trung khen thưởng những đối tượng trực tiếp là người lao động ở các lĩnh vực; chú trọng xây dựng những chủ đề thi đua cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành, địa phương;… nhằm đảm bảo tính động viên, kịp thời, qua đó tạo ra động lực phấn đấu, thi đua rộng khắp, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Quang Huy