Skip to main content

Kiểm điểm công tác đảm bảo ATTP quý I năm 2018

Sáng ngày 11/4/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.
        Ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện Yên Thế đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP; nâng cao vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành. Nổi bật về công tác truyền thông đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP được tăng cường. Đã kiểm tra được 261 cơ sở, phát hiện 65 cơ sở vi phạm và đã xử phạt hành chính 7 cơ sở. Công tác phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm được tiến hành thường xuyên...
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Việc rà soát, thống kê, phân loại cơ sở sản xuất còn chậm, trong phân loại chưa chính xác; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở cấp xã còn hạn chế.
        Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề ATTP hiện nay; chủ động, tích cực thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; Đẩy nhanh tiến độ thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm đảm bảo thực chất. Tiếp tục tổ chức tốt chiến dịch truyền thông và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.
 
Trung Hiếu