Skip to main content

Kết quả nổi bật của ngành giáo dục huyện năm học 2017-2018, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Trong những năm qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện luôn nhận được sự tập trung lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của huyện nhà có nhiều cố gắng; các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 và các chỉ tiêu phấn đấu chính của ngành cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 
Quy mô mạng lưới trường lớp, học sinh tiếp tục được duy trì hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Toàn huyện hiện có 69 trường học từ Mầm non đến THPT và 01 trường Trung cấp nghề, với 24.771 học sinh theo học. (Năm học 2018-2019 thực hiện sáp nhập 02 trường tiểu học và THCS thuộc xã Tân Hiệp thành 01 trường TH&THCS Tân Hiệp; thực hiện giải thể trường TH&THCS Đông Sơn, giảm quy mô số trường của huyện xuống còn 67 trường, bao gồm: 22 trường Mầm non, 19 trường Tiểu học, 20 trường THCS, 03 trường TH&THCS và 03 trường THPT). Cơ sở vật chất đ¬ược tăng cường, đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố ở mầm non đạt 81,5%, tăng 1,5%, phổ thông đạt 97,6%, tăng 0.6% so với năm học trước. Toàn huyện hiện có 55 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,71%, trong đó: Mầm non có 17 trường, đạt 77,3%; Tiểu học có 20 trường, đạt 100%; THCS có 14  trường, đạt 66,66%; TH&THCS có 01 trường, đạt 33,33%; THPT có 3 trường, đạt 100%; số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 07 trường (Mầm non: 01 trường; Tiểu học: 06 trường). Kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp học được củng cố và duy trì vững chắc: 21/21 xã, thị trấn tiếp tục đạt PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3 và đã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 .
Tính đến tháng 5/2018, tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên thuộc huyện là 1.722 người (trong đó có 161 cán bộ quản lý, 1.372 giáo viên và 189 nhân viên); Tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc học mầm non đạt 1,7; tiểu học đạt 1,44; THCS đạt 1,86; 100% đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có trình độ trên chuẩn: Mầm non 88,3%, Tiểu học 92,5%, THCS 70%. Toàn huyện có 46 giáo viên mầm non và tiểu học được công nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2019 và 26 giáo viên THCS, đạt vòng 2 cấp tỉnh của chu kỳ.
Các cấp học đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục đã xây dựng; tích cực đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 
Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ mầm non tiếp tục giảm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 3,0%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 3,5%, giảm 0,2% so với năm học trước; học sinh phổ thông có học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt tăng, học sinh yếu giảm so với cuối năm học trước. Giáo dục mầm non, tiểu học được củng cố, phát triển và tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu của tỉnh (xếp thứ 2) được nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh đến giao lưu học tập; chất lượng giáo dục đại trà bậc THCS tiếp tục có khởi sắc, điểm tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2018-2019 tiếp tục được nâng lên so với năm trước, điểm trung bình 03 môn dự thi tính trên tổng số học sinh trúng tuyển đạt 6,12 điểm, tăng 0,31 điểm so với năm học trước, trong đó: THPT Mỏ Trạng: 21,0 điểm, tăng 03 điểm; THPT Yên Thế: 25,75 điểm, tăng 2,75 điểm; THPT Bố Hạ: 28,25 điểm, tăng 4,75 điểm. Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 của huyện đạt tỷ lệ 99,71%. Trường THPT Yên Thế tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu của tỉnh về phong trào giáo dục mũi nhọn.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện chuyển biến còn chậm, kết quả học sinh giỏi ở một số môn học, cấp học chưa đạt so với mặt bằng chung của tỉnh và mục tiêu đề ra. Tiến độ xây dựng trường trọng điểm chất cao còn chậm, do nguồn vốn hạn chế.
Năm học 2018-2019, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24/10/2014 của Huyện ủy Yên Thế về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI gắn với các phong trào thi đua của ngành. Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học; triển khai thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý các cấp học theo chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho triển khai chương trình, SGK phổ thông mới.
Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục: Trước hết cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch về giáo dục và đào tạo đã được Huyện ủy, UBND huyện ban hành và xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển trường THCS trọng điểm chất lượng cao của huyện để trở thành mô hình điểm, đi đầu về đổi mới giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; đồng thời tạo nguồn tuyển sinh cho các lớp chất lượng cao của các trường THPT trên địa bàn huyện, trường Chuyên của tỉnh./.
 
Quang Đạt