Skip to main content

Hơn 98% hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế

Hiện nay, toàn huyện có 22 cơ sở Hội phụ nữ, gồm Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) 21 xã, thị trấn và 1 cơ sở Hội Phụ nữ Công an huyện; có 212 chi hội phụ nữ với gần 21.500 hội viên.
Xác định công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội, thời gian qua, Hội LHPN từ huyện đến xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia BHYT thông qua nhiều hình thức như: qua các hội nghị, buổi sinh hoạt hội, chi hội; qua hệ thống truyền thanh cơ sở; phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung... Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT để chị em tích cực hưởng ứng.
Đặc biệt, Hội phụ nữ toàn huyện đã tặng tổng số 58 thẻ BHYT cho cán bộ chi hội; thành lập 13 tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT, vận động được hơn 1.700 hội viên phụ nữ mua BHYT.
Từ những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia BHYT và vận động người thân tham gia BHYT. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ trong toàn huyện tham gia BHYT đạt trên 98%./.
 
Văn Thư