Skip to main content

Hội Người cao tuổi trao kỷ niệm chương cho 49 cá nhân tiêu biểu

Sáng ngày 4/7/2018, Hội Người cao tuổi huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và trao kỷ niệm chương cho 49 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Người cao tuổi. Dự hội nghị có đông đủ 21 ông, bà là Chủ tịch Hội NCT các xã, thị trấn. Ông Lương Quang Đông, Chủ tịch Hội NCT huyện chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2018, Hội Người cao tuổi huyện Yên Thế luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác do tổ chức hội cấp trên hướng dẫn và nhiệm vụ công tác địa phương giao. Tổ chức hội luôn được kiện toàn củng cố, sinh hoạt hội nề nếp, hiệu quả, thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia vào Hội. 6 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp được 571 hội viên mới, nâng tổng số hội viên người cao tuổi là 12.178 người. Công tác chăm sóc người cao tuổi về vật chất, tinh thần, sức khỏe luôn được quan tâm, các chế độ chính sách đối với người cao tuổi được đảm bảo. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm triển khai thực hiện tốt.
Tại hội nghị sơ kết, 49 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động người cao tuổi đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” của TW Hội Người cao tuổi Việt Nam./.
 
Chu Hoa