Skip to main content

Hội nghị tập huấn truyền thông về giảm nghèo năm 2018

Từ ngày 01 đến ngày 08/10/2018, thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện Yên Thế, Phòng Lao động - TB&XH huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn truyền thông về giảm nghèo năm 2018 tại 03 xã (Đồng Hưu, Canh Nậu, Đồng Vương) trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự tập huấn là 205 đại biểu đại diện Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các Hội, đoàn thể của các thôn, bản.
Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, giới thiệu, trao đổi một số kỹ năng truyền thông về giảm nghèo; một số văn bản, chính sách giảm nghèo đang thực hiện trên địa bàn huyện,..
Cũng tại buổi tập huấn báo cáo viên và đại biểu tham dự đã có những trao đổi thẳng thắn nhằm giải quyết những vấn đề thắc mắc, những vấn đề đang đặt ra đối với công tác giảm nghèo tại cơ sở./.  
 
Kiều Sinh