Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu, giao dịch điện tử bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2017

Sáng 6/9/20174, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu, giao dịch điện tử; bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế theo quyết định số 595/QĐ- BHXH ngày 14/5/2017; Quyết định số 838/QĐ- BHXH ngày 25/9/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức tuyên truyền đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 170 đồng chí là cán bộ kế toán của các đơn vị sử dụng lao động trong toàn huyện.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn những điểm mới bao gồm, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thu; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế; về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm công cụ quản lý thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, thực hành tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội, kê khai gửi hồ sơ điện tử để cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa có mã số Bảo hiểm xã hội… Ngoài ra, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, cấp sổ, thẻ, khai thác thu nợ... đang triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Việc thay đổi quy trình thu, cấp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, triển khai mạng giao dịch điện tử theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH là rất cần thiết. Đồng thời nhằm cụ thể hóa và khắc phục những hạn chế trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp, tiếp tục đưa Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp./
 
 
Quang Huy