Skip to main content

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đài truyền thanh cơ sở năm 2017

Chiều 25/8/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh cơ sở năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Tiến - Phó giám đốc Sở thông tin - truyền thông tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy, Phòng văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ đài truyền thanh các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.
Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015, trong những năm qua, UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo đầu tư nâng cấp cho 21/21 đài truyền thanh các xã, thị trấn, đảm bảo 100% đài cơ sở hoạt động, trong đó số đài đang hoạt động thường xuyên ổn định đạt 52,3; tỷ lệ phủ sóng đạt 62,7% số hộ dân toàn huyện. Các Đài truyền thanh cơ sở thực hiện truyền thanh 4 cấp: tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài tỉnh, đài huyện và xây dựng chương trình địa phương. Bình quân mỗi năm Đài các xã, thị trấn thực hiện 950 chương trình phát thanh địa phương với 5.610 tin, bài, thời lượng phát sóng từ 15 đến 30 phút/1 chương trình. Qua đó đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ cho việc triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tại hội nghị, các địa biểu đã thảo luận và chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, như: Nguồn kinh phí đầu tư cho việc nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng hệ thống Đài cơ sở còn thấp; chi trả nhuận bút ở một số địa phương chưa được thực hiện; cán bộ làm công tác ở Đài cơ sở cơ bản không được đào tạo đúng chuyên ngành nên việc sử dụng các phương tiện truyền thanh còn lúng túng; nội dung, chương trình tuyên truyền thiếu tính phong phú, chủ yếu mới dừng lại ở việc thông tin, thông báo; chế độ phụ cấp cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở còn thấp lại không có chế độ bảo hiểm xã hội, nên không khích lệ được tinh thần làm việc của cán bộ chuyên trách tại các Đài; hệ thống đường dây truyền thanh ở một số xã kém chất lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã, thị trấn.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, đồng chí Phó chủ tịch TT UBND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, mang tính ổn định cao; Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình huyện tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn kĩ thuật cho cán bộ chuyên trách Đài, nhất là kĩ thuật vận hành thiết bị; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông tin phong phú, đa chiều, nhanh, mới và thiết thực. 
Về dự thảo Kế hoạch thực hiện nâng cấp cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở huyện Yên Thế giai đoạn 2018-2020, Phòng văn hóa và thông tin phối hợp với Đài truyền thanh - truyền hình huyện rà soát lại dự thảo, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung các nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình UBND huyện xem xét, ban hành./.
 
 
Quang Huy