Skip to main content

Hội NCT huyện Yên Thế chuẩn bị Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi năm 2017

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017); 76 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2017). Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa - Thể thao&Du lịch - Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang về “Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2017”, Phòng Văn hóa-Thông tin - Trung tâm Văn hóa Thể thao - Hội NCT  huyện Yên Thế thống nhất xây dựng kế hoạch Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi (NCT) huyện Yên Thế lần thứ V năm 2017 với nội dung như sau:
Thời gian tổ chức từ 15 - 20/5/2017 ở 2 cụm:
 Cụm 1: gồm 12 xã, thị trấn (Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến, Tam Hiệp, Tiến Thắng, An Thượng, Tân Hiệp, Phồn Xương, TT Cầu Gồ, Đồng Tâm). Địa điểm tại:  Hội trường UBND huyện. 
 Cụm 2: gồm 9 xã, thị trấn (Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Đồng Hưu, Tân Sỏi, Hương Vĩ, xã Bố Hạ, TT Bố Hạ, Đông Sơn). Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Bố Hạ.
Thông qua liên hoan lần này, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đối với NCT trong toàn huyện. Cổ vũ, động viên và đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng nói chung và của các CLB văn hóa văn nghệ NCT trong huyện nói riêng, động viên chăm sóc về mặt tinh thần trong lớp NCT huyện Yên Thế, góp phần giúp cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. 
Đây cũng là dịp để hội viên NCT ở các xã, thị trấn trong huyện có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lớp NCT trên địa bàn huyện. Đồng thời lựa chọn cử đội văn nghệ tham gia “Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang lần thứ V” năm 2017./.
 
Chu Hoa