Skip to main content

HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các di tích đã được xếp hạng tại Yên Thế

Sáng 08/11/2018, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2018. Dự buổi giám sát có đồng chí Từ Minh Hải, PCT HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Yên Thế có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh, PCT Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Thường trực UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện. 
Trước khi làm việc với UBND huyện, đoàn đã đi khảo sát thực tế Di tích lịch sử Đình Bo Chợ, Đền Thượng tại xã Đông Sơn. 
Trên địa bàn huyện Yên Thế hiện có 44 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 09 điểm di tích quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế; 06 di tích quốc gia và 29 di tích cấp tỉnh. Thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo tồn các di tích đã được xếp hạng, trong những năm qua, UBND huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 101 ngày 15/11/2016 về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế” gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời ban hành Đề án, công văn về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện. Hiện nay, 100% các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt đều được quản lý, bảo tồn. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 08 di tích được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí 5,62 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được thực hiện nghiêm túc, không có đơn thư khiếu nại về vấn đề trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, như: chưa bố trí được nhiều kinh phí để hỗ trợ công tác trùng tu, tôn tạo di tích; một số di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có nguồn lực để trùng tu, tôn tạo; một số điểm di tích quốc gia đặc biệt chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp đúng mức, xứng tầm với ý nghĩa, giá trị của di tích; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở để quản lý di tích có lúc, có việc chưa được chặt chẽ, cụ thể và thường xuyên…
Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các di tích đã được xếp hạng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch tổng thể và chi tiết các di tích; kiểm tra đánh giá thực trạng các di tích để có kế hoạch, phương án tu bổ kịp thời; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; Rà soát, đánh giá hoạt động của các Ban quản lý di tích cơ sở, từ đó có kế hoạch kiện toàn lại Ban quản lý, tổ chức tập huấn cho đội ngũ Ban quản lý di tích nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm việc kiểm kê, kiểm đếm số lượng, chất lượng cổ vật có trong di tích, đồng thời bày trí cho phù hợp; đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa trong công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, đồng thời việc tu bổ, sửa chữa di tích phải được làm cẩn trọng, không để mất đi các giá trị cốt lõi của di tích…/.
 
Quang Huy