Skip to main content

Đồng chí Thân Minh Sâm, PCT UBND huyện dự ngày Hội đoàn kết toàn dân tại thôn Ngò I, xã Đồng Kỳ

Sáng ngày 18/11/2018, đồng chí Thân Minh Sâm - Phó Chủ tịch UBND  huyện Yên Thế đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Ngò I - xã Đồng Kỳ,  cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB, Văn phòng HĐND - UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã  Đồng Kỳ.
    Thôn Ngò I, xã Đồng Kỳ  hiện có 185 hộ, hơn 615 nhân khẩu gồm 5 dân tộc cùng chung sống. Nhân dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Số hộ có kinh tế khá trong thôn chiếm trên 30%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/người/tháng. Năm vừa qua, nhân dân thôn Ngò I luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” đã đi vào nề nếp. Đặc biệt hàng năm nhân dân trong thôn luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu các loại thuế, qũy do cấp trên và địa phương phát động. Năm 2018, đã có 171/185 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 92%, thôn đạt làng văn hóa cấp huyện.
        Phát biểu tại ngày hội đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Ngò I đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư và quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Các cuộc vận động cần phải được tiến hành thường xuyên theo từng giai đoạn, sớm cùng với xã đạt chuẩn  “Nông thôn mới”.
Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí đã trao quà cho nhân dân trong thôn bằng 02 bộ bàn ghế trị giá 20 triệu đồng và 03 triệu đồng tiền mặt; cũng nhân dịp này, Ban công tác mặt trận của thôn đã biểu  dương và khen thưởng cho 12 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và  trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho 71 hộ đạt danh hiệu 3 năm liên tục và 171 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018./.
 
Chu Hoa