Skip to main content

Đẩy mạnh đề án chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã tổ chức thành lập và ra mắt được 06 Câu lạc bộ (CLB) chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Gồm các đơn vị xã, thị trấn: Bố Hạ, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Lạc, An Thượng và xã Tân Sỏi. Trong thời gian tới tiếp tục mở rộng mô hình tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Năm 2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Phối hợp với Hội người cao tuổi huyện chỉ đạo các xã đang triển khai mô hình; Thành lập các Câu lạc bộ NCT giúp NCT tại các xã, thị trấn còn lại. 
Duy trì sinh hoạt tại các Câu lạc bộ ít nhất mỗi quý 01 lần nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các hội viên. Duy trì hoạt động mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc Người cao tuổi, lồng ghép với tổ chức các hội nghị truyền thông về công tác Dân số-KHHGĐ. Triển khai mô hình tới các xã, thị trấn, thành lập Tổ tình nguyện viên tại các địa phương. 
Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi, cung cấp các văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về NCT. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực trạng “Già hóa dân số” chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức khoa học, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho NCT, ưu tiên những người làm công tác về NCT chưa được tham gia hội nghị như: Viên chức dân số, cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các tình nguyện viên ... Phối hợp với cơ quan Y tế tổ chức các hoạt động tư vấn, khám và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT, hướng dẫn NCT tự chăm sóc bản thân để nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần…
Các hoạt động trên góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT; thực hiện thành công Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân huyện Yên Thế giai đoạn 2016 - 2020. 
                                                
Chu Hoa