Skip to main content

Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Thế không ngừng đổi mới và phát triển

Đài TT-TH Yên Thế được thành lập ngày 15/10/1977, đến nay qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đài TT-TH Yên Thế luôn khẳng định vị trí, vai trò của mình, tự hào là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng và diễn đàn của nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế.
Từ những ngày đầu thành lập, Đài TTTH huyện Yên Thế chỉ có 5 - 7 biên chế, cơ sở vật chất trang thiết bị còn nghèo nàn nhưng Đài huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ động viên phong trào thi đua của quân và dân huyện nhà trong lao động sản xuất và chiến đấu. Qua năm tháng, Đài TT-TH huyện Yên Thế từng bước phát triển về quy mô cũng như phạm vi hoạt động. Ở giai đoạn nào, Đài huyện cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở TT&TT, Đài PT-TH Bắc Giang đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua của ngành, địa phương.
Mặc dù trải qua các thời kỳ biến động về cơ cấu quản lí, nhưng Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Thế vẫn không ngừng phát triển. Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, hoàn thiện, đội ngũ nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo nhằm đáp ứng kịp nhu cầu của thời đại. Hiện nay đội ngũ cán bộ của Đài gồm có 13 người, trong đó ban lãnh đạo 3 người: 01 Trưởng đài, 02 phó trưởng đài, hoạt động theo 2 tổ: nội dung và kỹ thuật. Hầu hết đội ngũ cán bộ đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 100% phóng viên, biên tập viên của Đài có trình độ Đại học, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt có 02 đồng chí được cấp thẻ Nhà báo.
Hệ thống phát thanh của Đài huyện được phát trên sóng FM tần số 95,6 MHZ (Mê ga héc), với công suất máy 2.000W, tăng gấp 10 lần công suất so với trước đây. Mỗi tuần, Đài huyện thực hiện 6 chương trình gốc và 6 chương trình phát lại với thời lượng 30 phút/chương trình. Mỗi ngày tiếp sóng 5 giờ phát thanh của đài tỉnh và đài trung ương. 5 năm trở lại đây, Đài huyện không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện làm cho chư¬ơng trình phát thanh truyền hình ngày càng phong phú, hấp dẫn. Giai đoạn 2012 – 2015, Đài huyện đã thực hiện Đề án XD phòng bá âm, mua mới trang thiết bị PT-TH với tổng kinh phí đầu tư gần 5 tỷ đồng, là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về hệ thống trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, đáp ứng việc nâng cao chất lượng các chương trình PT&TH.
Cùng với các bản tin thời sự, hàng năm Đài huyện duy trì từ 10 đến 15 chuyên mục trên sóng phát thanh và truyền hình, tập trung truyền tải các nội dung về: Thông tin, tuyên truyền đ¬ường lối chủ trư¬ơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư¬ớc, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện; phổ biến, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội, bảo vệ sức khỏe.v.v... nâng cao đời sống tinh thần của ng¬ười dân. Đảm bảo sự cân đối hài hoà các thể loại, các lĩnh vực trong kết cấu chương trình, quan tâm đến nâng cao chất l¬ượng các chư¬ơng trình thời sự, tr¬ước hết là thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các hoạt động của tỉnh, huyện, ngành, địa phư¬ơng. Qua làn sóng phát thanh truyền hình Yên Thế, ng¬ười dân nhìn thấy sự phát triển đi lên hàng ngày của huyện, tạo nên không khí phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập góp phần vào công cuộc xây dựng huyện Yên Thế ngày càng phồn vinh. 
So với đài Trung ương và đài tỉnh, hệ thống Đài TT-TH huyện và Đài cơ sở có những ưu thế nổi bật là thông tin sát thực, trực tiếp, cụ thể đến từng người dân trong địa bàn. Có thể nói, chương trình của các đài cơ sở từ lâu đã trở thành người bạn chân tình chia sẻ những buồn vui, trăn trở về mọi khía cạnh của cuộc sống; là nơi gợi mở, hướng dẫn những mô hình, những cách thức làm ăn cho quần chúng nhân dân trong chủ trương “xóa đói giảm nghèo”; là người thầy, người bạn trong việc nâng cao dân trí và giao lưu văn hóa….
Từ việc sản xuất các chương trình phát thanh truyền thống (chương trình được thu băng trước rồi phát sóng sau), phương thức sản xuất cũ bằng chiếc Đài cát sét 2 cửa băng, đến nay các chương trình phát thanh đã được dựng chương trình trên phần mềm máy vi tính, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ mới, (kỹ thuật số, mạng Interrnet… ), qua đó nâng cao khả năng tác động của phát thanh nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng. 
Công cuộc đổi mới đất nước cùng sự bùng nổ của KHKT và nhu cầu về thông tin của đông đảo nhân dân đã đặt ra cho Đài TT-TH huyện những nhiệm vụ mới. Thấy rõ thế mạnh của loại hình báo hình, huyện Yên Thế là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng Trạm phát lại truyền hình với sự ủng hộ, giúp đỡ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày 05/01/1991 trạm phát lại truyền hình đã được lắp đặt hoàn thành và đưa vào phát sóng thử nghiệm. Ngày 01/02/1991, Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Thế bắt đầu phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Đây là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của Đài huyện đồng thời thực hiện chức năng của 2 loại hình báo chí: báo hình và báo nói. 
Trong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng của công nghệ kỹ thuật số và sự bùng phát mạnh mẽ của mạng thông tin toàn cầu Internet, từ 01/10/2016 chương trình truyền hình trên kênh 48 hệ UHF của Đài huyện đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và được chuyển đổi sang mô hình mới là Truyền hình điện tử trên cổng thông tin điện tử huyện Yên Thế. Trong thực tế, không chỉ riêng phát thanh mà báo in và truyền hình cũng đang tận dụng tối đa công nghệ và kỹ thuật mới (kỹ thuật số, mạng Interrnet… ) để hiện đại hóa chính mình nhằm tiếp tục thích ứng và phát huy sức mạnh trong bối cảnh mới. Đây thực sự là một cuộc cách mạng giúp hệ thống phát thanh và truyền hình đổi mới toàn diện trong nỗ lực thích ứng để tồn tại, phát triển. 
Hàng ngày, hệ thống phát thanh và truyền hình đa dạng, phong phú đã đem đến cho nhân dân địa phương những thông tin bổ ích, tham gia một cách tích cực và hiệu quả vào các hoạt động trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Nó đã trở thành một kênh thông tin quan trọng làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa các Nghị quyết, chính sách vào cuộc sống; góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường dân chủ hóa trong đời sống cơ sở; thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội với nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước... Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những vấn đề được xã hội quan tâm. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên của Đài đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là những nhà báo, phóng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. 
Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cấp uỷ Đảng và chính quyền điạ phương, Đài TT- TH Yên Thế còn quản lí về chuyên môn phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện…. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015”. 21/21 Đài truyền thanh xã, thị trấn đã được đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây, loa và trang thiết bị máy móc với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.
Để việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng, đội ngũ cán bộ Đài TT-TH huyện và Đài xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Mặc dù đang là thời đại bùng nổ thông tin với sự xuất hiện của nhiều “kênh” thông tin, nhiều phương tiện hiện đại mới nhưng hệ thống Đài TT-TH của huyện và Đài truyền thanh cơ sở đã và đang thể hiện thế mạnh, vị trí trong việc cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực và cần thiết cho cuộc sống của người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chẳng thế mà, nếu có dịp về các vùng quê vào mỗi buổi chiều muộn, rất dễ để được chứng kiến cảnh người dân tập trung về gốc đa, sân đình, nhà văn hóa, nơi để cụm loa truyền thanh để lắng nghe, cùng trao đổi, chia sẻ các thông tin…
Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Thế đã được Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc năm 2003; được UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang, Sở thông tin truyền thông và UBND huyện Yên Thế tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Nhiều lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở TT&TT, Đài PT&TH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện khen thưởng. Nhiều cán bộ đã và đang công tác của Đài được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp PT&TH, kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông…
Có thể khẳng định, công tác thông tin tuyên truyền nói chung đã được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thế đặc biệt chú trọng trong những năm qua. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động được đầu tư cơ bản; đội ngũ cán bộ Đài huyện, Đài xã được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… Đó là những điều kiện thuận lợi để Yên Thế phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
Bước vào ngưỡng cửa của thế kỉ XXI - thế kỉ của sự bùng nổ thông tin với nhiều thời cơ và thách thức, Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Thế đã xác định cho mình một hướng đi cụ thể, lành mạnh phù hợp với xu thế của thời đại và quy luật phát triển của xã hội. Tiếp tục chăm lo bồi dưỡng chính trị t¬ư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức để Đài huyện ngày càng đổi mới nâng cao và chất lượng, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đ¬ược giao, xứng đáng là công cụ tuyên truyền, giáo dục sắc bén của Đảng bộ, chính quyền huyện nhà, là diễn đàn tin cậy của nhân dân Yên Thế. Đài TT-TH Yên Thế không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Yên Thế phồn vinh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước trên con đường hội nhập và phát triển./.
 
 
Như Hoa