Skip to main content

Công bố quyết định thành lập Trung tâm y tế huyện Yên Thế

Sáng 07/01/2018, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện Yên Thế; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và bàn giao Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thế. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Sinh, PGĐ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Thường trực UBND huyện Yên Thế; đại diện Sở Nội vụ, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Phòng Nội vụ huyện.
Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã công bố Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Yên Thế trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện. 
Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập hạng II, trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Y tế về tổ chức, biên chế và hoạt động; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện gồm: 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc với 06 phòng và 17 khoa; 01 phòng khám đa khoa khu vực và 21 Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm.
       Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Đặng Hữu Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Quyết định bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Xuân Nguyên, Tăng Ngọc Chân, Nông Trường Tâm, Long Thị Lương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
      Thay mặt Sở Y tế Bắc Giang, đồng chí Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở đã trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả công tác trong thời gian qua của các đồng chí. Trên cương vị mới trong điều kiện sáp nhập 3 cơ quan, đồng chí tin tưởng lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện sẽ nhanh chóng cập nhật các văn bản chỉ đạo, xác định rõ các việc cần làm; tập trung phát triển kỹ thuật mới; chú trọng công tác Đảng, công tác tư tưởng; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Sở và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự tín nhiệm của cán bộ, viên chức trong đơn vị./.
Quang Huy