Skip to main content

BCĐ Bảo hiểm Y tế huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ năm 2018

  Sáng ngày 13/9/2018, Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện Yên Thế đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của công tác BHYT và tinh thần Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, công tác tuyên truyền thường xuyên được đẩy mạnh; mạng lưới đại lý thu BHYT tại các xã, thị trấn, trường học hoạt động tích cực; các chính sách BHYT cùng ngày một được quan tâm và dần đi vào cuộc sống; người dân, người sử dụng lao động cũng đã trách nhiệm hơn trong việc tham gia BHYT; các điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT cũng được nâng lên. Tính đến hết ngày 31/8/2018, toàn huyện đã có 99.323/102.319 người có thẻ BHYT đạt tỷ lệ 97,07% dân số toàn huyện.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Chính sách về BHYT chưa thực sự thu hút người tham gia tự nguyện; một số cơ sở khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu; BCĐ một số xã chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia BHYT...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện yêu cầu các thành viên BCĐ cấp huyện, BCĐ các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm, chủ động khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, xây dựng các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến hết năm 2018 toàn huyện có 98% người dân có thẻ BHYT và tổ chức tốt lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019./.
 
Trung Hiếu