Skip to main content

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác đào tạo nghề tại huyện Yên Thế

Ngày 01/11/2017, đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Bé - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015-2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có các đồng chí: Đinh Công Hưng - PCT HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện; lãnh đạo một cơ quan liên quan.
Từ năm 2015 đến tháng 6/2017, huyện Yên Thế đã tổ chức 28 lớp đào tạo nghề cho 850 học viên. Bên cạnh đó, trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế đã đào tạo và tốt nghiệp trung cấp nghề cho 203 học viên thuộc các ngành nghề Điện tử công nghiệp, Hàn, công nghệ ô tô, may thời trang, điện tử dân dụng… Qua đó đã góp phần nâng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của huyện từ 35% năm 2015 lên 37,2% năm 2016 và dự kiến đạt 39,5% năm 2017. Số lao động tìm được việc làm sau đào tạo đạt trên 80% trở lên. Các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ theo quy định. Từ năm 2015 đến hết năm 2016 đã thực hiện hỗ trợ cho 850 lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 1,7 tỉ đồng. Nhìn chung, các ngành, nghề đào tạo cơ bản phù hợp với nhu cầu của người lao động; phần lớn lao động sau khi được đào tạo đã phát huy, vận dụng kiến thức trong lao động sản xuất, hình thành các mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả, như: mô hình trồng cam, bưởi diễn, nhãn muộn, thanh long; chăn nuôi gà đồi, nuôi ong, dê; nuôi trồng thủy sản…
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong công tác đào tạo nghề thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm đến các nghề đào tạo gắn với sản xuất phi nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của doanh nghiệp trên địa bàn; đảm bảo nghề đào tạo phát huy hiệu quả trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với các phong trào khởi nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Trước đó, đoàn đã giám sát thực tế về công tác đào tạo nghề và thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015-2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại 02 xã Hồng Kỳ và Đồng Lạc./.
 
 
Quang Huy