Skip to main content

Ban pháp chế HĐND huyện khảo sát việc hỗ trợ nhà ở cho người có công tại xã Tiến Thắng và An Thượng

 Chiều ngày 9/10/2018, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vũ Hồng Hà – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về khảo sát việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 – đến tháng 8/2018 tại xã Tiến Thắng và An Thượng. 
Tại xã Tiến Thắng, toàn xã có 60 hộ gia đình Người có công và thân nhân gia đình liệt sỹ, trong đó có 52 người có công và thân nhân người có công đang được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Có 11 hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Trong đó có 5 hộ được hỗ trợ xây nhà mới, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/1 hộ = 200 triệu đồng; 05 hộ sửa chữa nhà, mức hỗ trợ 20 triệu đồng /1 nhà = 100 triệu đồng; Còn 01 hộ do tuổi già và đã chết nên không thực hiện được. Đối với xã An Thượng hiện có 94 Người có công và thân nhân người có công đang hưởng các chế độ chính sách của nhà nước. Qua bình xét và thẩm định có 18 hộ  được hưởng chế độ hỗ trợ tiền làm nhà và sửa chữa nhà. Trong đó có 9 hộ làm nhà mới và 6 hộ sửa chữa với tổng kinh phí là 480 triệu đã thực hiện xong, còn lại 03 hộ không có nhu cầu làm nhà.
Qua đi kiểm tra, khảo sát thực tế cho thấy, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện sự tri ân đối với những người đã có công với cách mạng. Quá trình tổ chức thực hiện đã tạo nên sự thay đổi quan trọng trong đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời của Ban Chỉ đạo đã tạo điều kiện cho các địa phương triển khai có hiệu quả và cơ bản hoàn thành kế hoạch hỗ trợ  theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thống kê, rà soát đối tượng và mức độ hư hỏng được tiến hành theo đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo các tiêu chí đã đặt ra; quá trình thực hiện được tiến hành công khai, minh bạch nên cơ bản không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến vấn đề này. Về bố trí nguồn vốn: Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù nguồn vốn từ Trung ương cấp chậm nhưng tỉnh, huyện đã chủ động tạm ứng nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức thực hiện, qua đó đã góp phần vào sự thành công chung của chương trình.
Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc của MTTQ từ tỉnh đến huyện và các đoàn thể chính trị xã hội đã tiến hành kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ về nguồn lực, ngày công... thể hiện tinh thần đoàn kết của của cộng đồng dân cư cũng như tinh thần tương thân tương ái của xã hội./.
 
Chu Hoa