Skip to main content

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp thứ 58

Chiều ngày 18/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 58 để thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019.
Trong quý I/2019, Ban đại diện HĐQT - NHCSXH huyện đã duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo công tác tín dụng ưu đãi triển khai cho vay đúng đối tượng và có hiệu quả. Ngân hàng CSXH huyện cùng với các đoàn thể, tổ chức hội đã thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, không để tồn đọng vốn và các chỉ tiêu dư nợ được giao về cơ bản đã hoàn thành. Đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của Phòng giao dịch huyện đạt 430.306 triệu đồng, tăng 19.389 triệu đồng, tỷ lệ tăng so với năm 2018 là 4,7%; doanh số thu nợ đạt trên 21 tỷ đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 99,99% tổng dư nợ của NHCSXH huyện, thu lãi đạt 99,7%. Mặt khác, 317 tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm được trên 15 tỷ đồng. 
Tuy nhiên hoạt động của NHCSXH huyện thời gian qua còn gặp một số khó khăn nhất định như: công tác theo dõi, xử lý nợ quá hạn ở một số xã, tổ chức hội còn chậm và chưa kiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của công tác cho vay…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ngân hàng CSXH huyện cần xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đạt hiệu quả; xem xét, cân đối các chương trình, nguồn vốn để giải ngân kịp thời tới các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn; phấn đấu không để nợ đọng phát sinh trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.
                                 
Trung Hiếu