Skip to main content

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STT Tên văn bản Cơ quan BH Loại Văn Bản Hạn xin ý kiến File gắn
1 528/CV UBND Công văn Từ 2018-06-08 07:00:00 đến 2018-07-10 07:00:00
2 Dự thảo văn bản xin ý kiến nội dung, chương trình công tác năm 2018 UBND Công văn Từ 2017-11-13 09:00:00 đến 2017-11-13 09:00:00
3 Văn bản xin ý kiến nội dung chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện UBND Công văn Từ 2017-11-13 09:00:00 đến 2017-11-13 09:00:00
4 xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh - lần 2 Từ 2016-07-25 09:00:00 đến 2016-07-31 09:00:00
5 xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 2016-07-11 09:00:00 đến 2016-07-31 09:00:00
6 xin ý kiến tham gia các mức trợ cấp , trợ giúp xã hội đối với các đối tượng BTXH theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP Từ 2016-06-22 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
7 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang Từ 2016-06-14 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
8 V/v Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo NQ CCHC Từ 2016-05-31 09:00:00 đến 2016-06-10 09:00:00
9 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định, tiêu chí., cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đúng đầu cơ quan Từ 2016-06-09 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
10 xin ý kiến, hướng dẫn quản lý hành lang ATĐB trên tuyến đường Quốc lộ 17 chạy qua trên địa bàn huyện Yên Thế Từ 2016-06-09 09:00:00 đến 2016-06-22 09:00:00
11 V/v xin ý kiến thoái thu tiền sử dụng đất Từ 2016-04-21 09:00:00 đến 2016-04-30 09:00:00
12 V/v xin ý kiến áp dụng thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Từ 2016-06-02 09:00:00 đến 2016-06-15 09:00:00
13 V/v xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án: Mở rộng vùng sản xuất chè nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm chè Xanh Yên Thế giai đoạn 2016-2020 Từ 2016-01-07 08:00:00 đến 2016-01-20 08:00:00
14 V/v xin ý kiến dự thảo báo cáo kết quả rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Công văn Từ 2016-01-01 08:00:00 đến 2016-08-16 08:00:00
15 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo KH triển khai lộ trình phân phối, kinh doanh xăng sinh học Từ 2016-01-01 08:00:00 đến 2016-01-15 08:00:00

Pages