Skip to main content

Tòa án tối cao giải đáp một số vướng mắc về chia thừa kế

Đó là một trong những nội dung tại Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 về một số vướng mắc nghiệp vụ TANDTC nhận được phản ánh từ Tòa án các cấp trong thực tiễn công tác xét xử.
Cụ thể, Tòa tối cao đã giải đáp 02 vướng mắc liên quan đến vấn đề chia thừa kế như sau:
- Thời hiệu tranh chấp di sản thừa kế là bất động sản khi người để lại di sản chết trước năm 1987 mà đến nay tòa án mới thụ lý;
- Xác định giá trị di sản thừa kế là nhà, đất khi các bên không thỏa thuận được và không yêu cầu đo đạc, định giá.
Ngoài ra, TANDTC cũng đã có câu trả lời cho 07 vấn đề nghiệp vụ khác trong lĩnh vực tố tụng dân sự, đơn cử như:
- Nguyên đơn không nộp chi phí giám định bổ sung khi chi phí giám định cao hơn số tiền tạm ứng;
- Thẩm phán ra quyết định công nhận hòa giải thành của các bên đương sự chậm hơn so với thời hạn quy định;
- Quyết định vụ án ly hôn khi hòa giải thành mà không rút đơn kiện;
- Hòa giải vụ án dân sự trong trường hợp có đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải…
Xem thêm chi tiết tại Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018.
 
Tuyết Thanh