Skip to main content

Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan

TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO HUYỆN

Thường trực Huyện ủy   1. Đ/c Lưu Xuân Vượng Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Điện thoại: 02403 876 273 Email: vuonglx_yenthe@bacgiang.gov.vn   2. Đ/c Nông Văn Tâm Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện thoại: 02403 876 237...

Subscribe to Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan