Skip to main content

Đầu tư mua sắm công

THÔNG TIN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. Công khai danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 2017. 2. Công khai danh mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; mua sắm tài sản, công cụ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2017. 3. QĐ v/v...

THÔNG TIN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG NĂM 2016

1. QĐ v/v bổ sung kinh phí mua sắm cơ sở vật chất phục vụ chuẩn mức độ 2 cho trường TH TT Cầu Gồ; hỗ trợ UBND xã Phồn Xương xây dựng 2 lớp học MN điểm lẻ khu Thành Chung   2. Đề nghị cấp kinh phí cho mua sắm trang thiết bị làm việc...

Thông tin các tuyến xe bus tại huyện Yên Thế

       1. Tuyến Bắc Giang - Cầu Gồ. - Tên đơn vị vận tải: Công ty CPXK Bắc Giang - Cự ly : 30 km. - Chuyến đầu tiên xuất phát lúc 5h30 từ 2 đầu bến; - Chuyến...

Subscribe to Đầu tư mua sắm công