Skip to main content

Đầu tư mua sắm công

THÔNG TIN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG NĂM 2017

1. QĐ v/v phê duyệt dự toán, KH đấu thầu hồ sơ yêu cầu, tổ tư vấn xét thầu công trình: Trụ sở làm việc Liên cơ quan huyện Yên Thế hạng mục: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện tử, điện lạnh   2. QĐ v/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn...

THÔNG TIN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG NĂM 2016

1. QĐ v/v bổ sung kinh phí mua sắm cơ sở vật chất phục vụ chuẩn mức độ 2 cho trường TH TT Cầu Gồ; hỗ trợ UBND xã Phồn Xương xây dựng 2 lớp học MN điểm lẻ khu Thành Chung   2. Đề nghị cấp kinh phí cho mua sắm trang thiết bị làm việc...

Thông tin các tuyến xe bus tại huyện Yên Thế

       1. Tuyến Bắc Giang - Cầu Gồ. - Tên đơn vị vận tải: Công ty CPXK Bắc Giang - Cự ly : 30 km. - Chuyến đầu tiên xuất phát lúc 5h30 từ 2 đầu bến; - Chuyến...

Subscribe to Đầu tư mua sắm công