Skip to main content

Du lịch Yên Thế

Du lịch Yên Thế

Đây là những đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) kéo dài 30 năm từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và hoạt động phát triển trên một địa bàn rộng lớn như: Thái Nguyên, Bắc...

Subscribe to Du lịch Yên Thế