Skip to main content

Chuyên mục xây dựng nông thôn mới

Hương Vĩ phát huy vai trò của nông dân xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới giờ đây đã trở thành phong trào rộng khắp trong quần chúng nhân dân, người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của m...

Thẩm định Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tam Tiến

Sáng 9/7/2013, Tổ thẩm định Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông th...

Thực hiện tốt chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong 5 Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm...

Yên Thế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 145-NQ/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Tỉnh ủy Bắc Giang về xây dựng nông thôn mới, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả của Tỉnh uỷ, HĐND...

An Thượng sau 2 năm xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và là cơ hội để các vùng nông thôn...

Tân Sỏi xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Năm 2012, xã Tân Sỏi huyện Yên Thế có 5/10 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, trong đó có 01 thôn đạt làng văn hóa cấp tỉnh. Toàn xã có...

Thôn Cầu Tiến, xã Hương Vỹ chuyển mình từ xây dựng nông thôn mới

Là một trong những thôn có xuất phát điểm thấp của xã Hương Vỹ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, trong hơn một năm trở lại đây, thôn Cầu Tiến đã c...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thế tích cực tham gia đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân sống trên địa bàn nông thôn. Trong thời gian qua, để góp phần cùng to...

Yên Thế tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, mang tính tổng thể, với mục tiêu đưa nông thôn nước ta phát triển toàn diện về kinh tế...

Đồng Lạc ưu tiên lựa chọn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đến nay, việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã Đồng Lạc đang được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế của mình, xã đ...

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2012 trên địa bàn huyện

Năm 2012 là năm thứ hai Yên Thế triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình giai...

Thôn Luộc Giới xây dựng nông thôn mới

Thôn Luộc Giới, xã Tân Hiệp (Yên Thế) có 156 hộ dân với trên 500      nhân khẩu. Là một trong những thôn có xuất phát điểm thấp của xã T...

Giám sát Đảng ủy xã An Thượng trong việc xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số  1050-QĐ/HU ngày 07/8/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Thế, Tổ Giám sát của Huyện ủy đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện...

Công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan...

Thôn Gia Bình xây dựng Nông thôn mới từ những tuyến đường giao thông

Trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Gia Bình - xã Đông Sơn đã lựa chọn ưu tiên xây dựng đường giao th...

Xã An Thượng từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

      Là một trong ba xã điểm của huyện Yên Thế  được lựa chọn để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Trong thời...

Hương Vỹ mang diện mạo mới từ thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới

Hương Vỹ là 1 trong 3 xã được huyện chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kể từ khi thực hiện đến nay, x...

Hội nông dân Yên Thế với phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới", hàng năm các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực vận động hội viên nông dân tích cực...

Hương Vĩ đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Hương Vĩ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Mở 3 hội nghị cán...

Yên Thế tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương nên trong hơn một năm qua việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

Kết quả xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đồng Tâm là một trong 3 xã được chọn làm xã điểm thực hiện trong huyện. Đến nay, xã đã đạt được nhiều kết...

Kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế

Chương trình xây dựng Nông thôn mới là chương trình lớn và mang tính tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua hơn một năm tổ chức thực hiện, dưới dự lãnh đạo...

Xây dựng nông thôn mới ở An Thượng

An Thượng là một trong ba xã của Yên Thế xây dựng thí điểm nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức cho cán...

Chú trọng công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Song song với việc triển khai xây dựng các tiêu chí trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện nay các địa phương đang chú trọng đến việc...

Kết quả một năm xây dựng nông thôn mới tại An Thượng

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, nhiều mô hình nông thôn mới đang phát huy hiệu quả cao, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh...

Pages

Subscribe to Chuyên mục xây dựng nông thôn mới