Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Cụ thể về việc kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; quyết toán phí...

Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư...

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Các ngạch công chức Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản...

Quy định mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam. Thông tư này quy định mức...

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên xác định là thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định này quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định thôn...

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý tàu bay thực hiện...

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu của việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 16/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Một trong những điểm mới quan trọng của Chương trình là việc bổ sung vào nội dung thành phần...

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Nguyên tắc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Theo Nghị định, nguyên tắc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cần...

Quy định về đặc xá năm 2016

Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 Quyết định này thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9...

Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2016....

Nghị định về lệ phí trước bạ

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý...

Quy định việc chi trả các chi phí thực tế của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Vừa qua, Bộ Y tế ban đã hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí...

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn kêu oan, đơn khiếu nại bức xúc kéo dài

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố...

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt...

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Ngày 8/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2016/NĐ-CP quy định về người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế...

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính

Để triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, ngày 01/7//2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của...

Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Mỗi quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được cấp một Chứng minh, có số hiệu...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai...

Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, Nghị định quy định như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Lập hóa đơn không đúng thời Điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;...

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn...

Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 26/5/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bắt đầu, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng...

Nghị định số 30/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 28/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 30/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Theo Nghị định, hoạt động đầu tư từ...

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. Theo đó, Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo...

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016. Về nguyên tắc phối hợp, Quyết định nêu...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật