Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Văn phòng Chính phủ quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về...

Thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương,...

Phạt đến 100 triệu đồng với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định về phòng bệnh, chống dịch bệnh cho...

Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo...

Chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm...

Phát sai bản tin dự báo thiên tai bị phạt tới 50 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Theo Nghị định...

Cứu người là ưu tiên hàng đầu trong phòng cháy, chữa cháy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc...

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Nghị định này quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện...

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán giá bán điện bình quân. Trường hợp giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình...

Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo...

Quy định mới về hạn mức trả tiền Bảo hiểm

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số:  21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.  Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi. Đối...

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ...

Cơ chế tài chính thí điểm các dự án sử dụng vốn ODA ngành y tế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế. Cụ thể, đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu. Hành vi vi phạm về...

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp...

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy...

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó, Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ...

Chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định số 57/2017/NĐ-CP về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: 1. Trẻ mẫu giáo, học...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay. Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các...

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Nghị quyết bao gồm 4 chương 40 điều quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn...

Tăng phí công chứng, chứng thực hợp đồng từ ngày 01/01/2017

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Theo đó,  Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

Quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự...

Sửa đổi mức hỗ trợ đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật