Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.  Theo đó, Nghị định quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ khi thuộc một trong các trường hợp: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy...

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP: Quy định chung đối với Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo Nghị định này, Chương trình cấp quốc...

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP: Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động....

Nghị định 25/2018/NĐ-CP: Quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân...

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý...

Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.  Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng...

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh THCS và THPT

Đây là nội dung tại Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT).  Theo đó, Quy chế tuyển sinh có những điểm...

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động

Chính phủ vừa bàn hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động. Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ...

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nghị định này quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán...

Quy định pháp luật mới về phí công chứng

Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí...

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Tòa án tối cao giải đáp một số vướng mắc về chia thừa kế

Đó là một trong những nội dung tại Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 về một số vướng mắc nghiệp vụ TANDTC nhận được phản ánh từ Tòa án các cấp trong thực tiễn công tác xét xử. Cụ thể, Tòa tối cao đã giải đáp 02 vướng mắc liên quan đến vấn đề...

Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018

Căn cứ vào Thông báo 5427/TB-LĐTBXH, ngày 22/12/2017 về nghỉ Lễ, Tết năm 2018 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018 được thực hiện như sau: - Tết Dương lịch 2018: nghỉ 03 ngày liên...

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của...

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc đăng,...

Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó, việc...

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Trong đó, về điều kiện kinh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp thành lập theo quy định của...

Quy định mới về quản lý phân bón

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khoảng 3 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý...

Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh rượu

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/...

Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép theo quy định

Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên...

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản...

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định nêu rõ các biện pháp bảo đảm...

Văn phòng Chính phủ quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân...

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.  20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm: 1- Hàng hóa, dịch vụ phục...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật