Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm...

Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg: Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo...

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ...

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, Nghị định quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nghị...

Nghị định số 56/2018/NĐ-CP: Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Nghị định này quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, bao gồm: Đặt tên tuyến, tên ga đường sắt; tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường...

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP: Nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 17/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP: Lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.  Nguyên tắc lập danh sách cử tri  Theo đó, về nguyên tắc lập...

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ...

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP: Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định quy định một số nội dung, chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực...

Nghị định số 49/2018/NĐ-CP: Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận...

Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg: Điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một...

Nghị định số 43/2018/NĐ-CP: Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (bao gồm vùng đất, vùng nước gắn với tài sản) gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng cảng...

Nghị định số 45/2018/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Theo Nghị định, cơ quan được giao quản lý tài sản ở trung ương là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Giao...

Nghị định số 44/2018/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường. Việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải đảm bảo...

Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg: Cơ chế tài chính đối với 3 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, nguồn...

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị...

Nghị định số 42/2018/NĐ-CP: Bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng bị bãi bỏ bao gồm 1. Nghị định số...

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP: quy định các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.  Nghị định này quy...

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg: tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018...

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP: Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và...

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định quy định tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều...

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP: Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt...

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy...

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP: Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 5/3/2018./. Theo đó, Nghị định quy...

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP: Quy định phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật