Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư....

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP: quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy...

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương Nghị định này quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận ngày truyền thống của...

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ. Theo Nghị định này, nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào các chu trình sinh thái, đa...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Tại Thông tư 59/2018-TT-BTC, bổ sung quy định “Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”. Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau: Đối với doanh...

Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Đơn cử như sau: - Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi...

Hướng dẫn sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3712/BGDDT-CSVC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Theo đó, khi thực hiện việc sáp nhập các...

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2018

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong cả năm 2018 vừa được chính thức công bố. Theo đó, dịp 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày, Quốc khánh 2/9 được nghỉ 3 ngày... Bộ LĐ-TB&XH công bố lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2018. Thực hiện theo chỉ đạo của...

Tình huống hỏi đáp pháp luật về chế độ BHYT, BHXH

1.Hỏi: Tôi tham gia đóng BHXH được 2 tháng ở công ty cũ và sau đó chuyển sang công ty mới tiếp tục đóng BHXH. Vậy nếu đóng BHXH ở 2 nơi nhưng đủ thời gian 6 tháng liên tục thì có được hưởng chế độ BHXH không? Có được cộng dồn số tháng đóng BHXH...

Yên Thế có 5 thôn bản trong tổng số 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2019 - 2021

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về việc Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019...

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh...

Quyết định phê duyệt biên chế năm 2019 của Thủ thướng Chính phủ

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả...

Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg: Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. Theo đó,...

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Cụ thể như sau: Tiêu chuẩn...

Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc...

Quyết định bãi bỏ một số điều liên quan tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015...

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu

Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa cho ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  Đối tượng được Thông tư điều chỉnh bao gồm: 1.Cán bộ, công chức,...

Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 thông tư quy định mức thu phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày 25/6/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2018//TT-BTC sửa đổi 07 Thông tư quy định mức thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo Thông tư 55, 7 Thông tư có sửa đổi bổ sung gồm:  1. Thông...

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP: Chế độ đãi ngộ người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước...

Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg: Bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng bị bãi bỏ bao gồm:...

Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2018 Quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương...

Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND, ngày 8/12/2017 Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước  trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ...

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP: quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP: quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp Mức chuẩn để...

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg: Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018. Quyết định này quy định việc gửi,...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật