Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về các nội dung về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an...

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.  Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại,...

Khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt

Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Thông tư này...

Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về:  Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành...

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ Bộ Quốc phòng

Ngày 11/11/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng...

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 1- Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán:  Nghị định số 84/...

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghị định mới bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trước đây...

Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó, Nghị định này yêu cầu người sử dụng lao động phải công khai 07 nội...

Mức lương mới cho lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP, ngày 24/12/2018 do Chính phủ ban hành quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy...

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa...

Thêm đối tượng được miễn học phí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách...

BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này quy định chi...

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực VHTTDL

Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị...

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực LĐTBXH

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, Nghị định số 140/2018/...

Điều chỉnh, bổ sung quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.  Nghị định trên sửa đổi một số điều của Nghị định số 71/2014/...

Nghị định 138/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Nghị...

Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất tại...

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó sửa đổi...

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng...

Chính thức có lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn 6519/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Công văn nêu rõ, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ lễ, tết...

Hướng dẫn xử lý chi phí quảng cáo trên Facebook, Google

Chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trên Facebook và Google là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm, cần hiểu rõ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình. 1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam...

Luật Biển Việt Nam

Câu hỏi 1: Luật Biển Đảo năm 2013 quy định thế nào là vùng đặc quyền kinh tế và chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế? Trả lời: Điều 15 Luật Biển Đảo năm 2013 quy định vùng đặc quyền kinh tế: Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và...

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: Chính phủ ban hành Nghị định bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ,...

Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL

Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP về một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL (Thông tư). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018 và thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTP...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật