Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền...

Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Ngày 30/11/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Thông tư này hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp...

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tuyển viên chức

Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà...

Cần lưu ý 14 hành vi vi phạm Luật an ninh mạng dễ bị mắc phải Để tránh vi phạm Luật An ninh mạng 2018, người dân cần lưu ý đến các hành vi sau sẽ bị xử lý nếu vô tình phạm phải:

1. Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự; 2. Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác...

Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai

Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại chương IV...

Từ 01/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 vừa được thông qua ngày 19/11/2018 với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về văn bằng giáo dục đại học.                         ...

Văn bản, chính sách mới tháng 11 năm 2018

1- Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Một trong những...

Trường hợp nào chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình là đất ở, nhưng chủ hộ xây dựng nhà xưởng (kinh doanh thép trên đất), như vậy việc xây dựng này có phải trái mục đích sử dụng đất không? Căn cứ vào quy định nào để khẳng định?  Về...

Trường hợp nào chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình là đất ở, nhưng chủ hộ xây dựng nhà xưởng (kinh doanh thép trên đất), như vậy việc xây dựng này có phải trái mục đích sử dụng đất không? Căn cứ vào quy định nào để khẳng định?  Về...

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Ngày 27/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23...

Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước. Theo đó, Nghị định này, Nhà nước bảo đảm ngân sách đầu tư...

Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 109/2016/NĐ-...

Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về các nội dung về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an...

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.  Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại,...

Khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt

Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Thông tư này...

Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về:  Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành...

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ Bộ Quốc phòng

Ngày 11/11/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng...

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 1- Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán:  Nghị định số 84/...

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghị định mới bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trước đây...

Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó, Nghị định này yêu cầu người sử dụng lao động phải công khai 07 nội...

Mức lương mới cho lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP, ngày 24/12/2018 do Chính phủ ban hành quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy...

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa...

Thêm đối tượng được miễn học phí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách...

BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này quy định chi...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật