Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán giá bán điện bình quân. Trường hợp giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình...

Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo...

Quy định mới về hạn mức trả tiền Bảo hiểm

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số:  21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.  Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi. Đối...

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ...

Cơ chế tài chính thí điểm các dự án sử dụng vốn ODA ngành y tế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế. Cụ thể, đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu. Hành vi vi phạm về...

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp...

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy...

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó, Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ...

Chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định số 57/2017/NĐ-CP về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: 1. Trẻ mẫu giáo, học...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay. Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các...

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Nghị quyết bao gồm 4 chương 40 điều quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn...

Tăng phí công chứng, chứng thực hợp đồng từ ngày 01/01/2017

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Theo đó,  Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

Quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự...

Sửa đổi mức hỗ trợ đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí chứng thực và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu,...

Quy định về quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Bộ Tài chính ban hành đã Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Điều chỉnh tiền lương năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước và điều chỉnh tiền lương năm 2017. Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu  Với Quyết định số 2309/QĐ-TTg thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, thực...

Quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân Nghị định quy định...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 về Sử dụng chữ...

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo...

Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020. Hệ thống tiêu chí bao gồm: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật