Skip to main content

Xây dựng – môi trường

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng tâm, trong điểm trên địa bàn huyện

Ngay từ đầu năm 2012, UBND huyện Yên Thế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/02/2012 để tổ chức thực hiện với mục tiêu trọng tâm năm 2012 là tiếp tục thực hiện Nghị quyết...

Đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đạt nhiều kết quả

Trong thời gian qua, lĩnh vực đầu tư xây xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp không nhỏ vào việc thúc đẩy phát...

Phụ nữ thôn Tân Kỳ bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thì bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ quan trọng được cấp uỷ, chính quyền các cấp đặt ra. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua...

Phong trào hiến đất làm đường ở xã Đồng Tâm.

 Theo kế hoạch xã Đồng Tâm huyện Yên Thế được lựa chọn điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Với 19 tiêu chí, bao gồm 5 nhóm, trong đó nhóm về hạ tầng kinh tế - x...

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012

Sáng 27/4, tại trường THPT Mỏ Trạng, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Hội nước sạch môi trường tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và...

Pages

Subscribe to Xây dựng – môi trường