Skip to main content

Cải cách hành chính

Hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông trong cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Những năm qua, UBND huyện Yên Thế đã triển khai ứng dụng mô hình "một cửa - một cửa điện tử liên thông tại...

Nhiều kế hoạch lớn của ngành giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng được tăng cường và phát triển. Cảnh quan sư phạm...

Yên Thế tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL

Sáng ngày 23/10/2018, UBND huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tới lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện...

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cấp huyện, xã đạt trên 97%

Trong những năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Nhiều vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo đã...

Năm 2018 thực hiện sáp nhập các trường học tại xã Đông Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Việc sáp nhập trường theo lộ trình trên phải thực hiện...

UBMTTQ huyện phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH

   Để đảm bảo mục tiêu năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện đạt từ 98% trở lên, sáng ngày 6/7/2018, tại xã Đông Sơn, UB MTTQ huyện Yên Thế đã phối hợp với Ban phong trào UBMTTQ tỉnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội...

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính Xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân

Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những của người dân...

Hiệu quả từ ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính

Trong một xã hội hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch và hiệu lực hơn; các tổ chức,...

Hiệu quả bước đầu của việc nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch

Với tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cuối tháng 10/2017, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo thí điểm thực hiện nhất thể hóa thành công chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch...

Yên Thế thực hiện mô hình "Một cửa - Một cửa điện tử liên thông”

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch . Năm 2017 vừa qua, huyện Yên Thế đã triển khai ứng dụng mô hình "một cửa - một cửa điện tử liên thông...

Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2

Chiều 23/11/2017, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 cho 44...

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống truyền hình trực tuyến

Sáng 23/11/2017, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) (thuộc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp...

Thường trực HĐND huyện giám sát tại Đồng Tâm

Sáng ngày 12/9/2017, đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, PCT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; “cơ chế một cửa”, “một cửa liên...

Phát huy vai trò của Đài cơ sở trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Là địa bàn vùng cao của huyện Yên Thế, xã Đồng Tiến còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định: Muốn đưa xã phát triển đi lên, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, phải đẩy mạnh...

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận , chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh tại Yên Thế

Chiều ngày 23/6/2017, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao...

Huyện Yên Thế triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  Sáng ngày 31/3/2017, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thân Minh Sâm - Phó Chủ tịch UBND huyện.     Tại hội nghị các...

Kiểm tra cải cách hành chính tại 81% cơ quan, đơn vị và 71% số xã, thị trấn

Năm 2016, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra hoạt động thực thi công vụ và việc triển khai công...

Hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thời gian...

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế Bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2016

Chiều 5/12/2016, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế tổ chức họp bình xét, thống nhất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2016. Tới dự có đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư...

Yên Thế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân - giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016

      Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2016 của UBND huyện Yên Thế. Chiều ngày 15/9/2016, UBND huyện Yên Thế phối hợp với Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu...

Bệnh viện đa khoa huyện nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Yên Thế đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2015, Bệnh viện Đa khoa huyện đã được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt bệnh viện hạng II. Trước hết, tập thể lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện luôn xác định rõ...

Yên Thế triển khai đề án số hóa truyền hình và chương trình dịch vụ viễn thông công ích

Số hóa truyền hình được thực hiện theo 4 giai đoạn với 4 nhóm tỉnh, thành phố trên cả nước, Bắc Giang nằm trong nhóm 26 tỉnh ở giai đoạn II. Theo lộ trình của Đề án số hóa truyền hình mặt đất, ngày 15/6/2016 ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt...

Luật bảo hiểm đã đi vào cuộc sống

 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHXH - BHYT) là 2 chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với...

UBND huyện nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước và các địa phương; là một chiến lược quốc gia đã được Đảng,Nhà nước quan tâm và triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện...

Một số kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan huyện Yên Thế

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành, hoạt động chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết; việc đưa CNTT ứng dụng rộng rãi trong công việc, đã tạo chuyển biến tích cực trong...

Pages

Subscribe to Cải cách hành chính