Skip to main content

Quy hoạch xây dựng, đô thị

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. V/v thực hiện mẫu thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế   2. V/v nhất trí cho phép Công y cổ phần tập đoàn DaBaco khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn DaBaCo tại xã Đồng...

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ

1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh nguồn vốn quy hoạch xây dựng nông thôn mới   2. Tờ trình v/v xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp Cầu Gồ - Đồng Tâm   3. V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp...

Subscribe to Quy hoạch xây dựng, đô thị