Skip to main content

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. V/v thực hiện mẫu thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế  

2. V/v nhất trí cho phép Công y cổ phần tập đoàn DaBaco khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn DaBaCo tại xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế  

3.  Đăng ký thực hiện xây dựng thôn, bản NTM giai đoạn 2017-2020 và tiêu chí phấn đấu hoàn thành năm 2017  

4. Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2025  

5. V/v bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc BHXH huyện Yên Thế  

6. QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư mới TT Cầu Gồ, huyện

7.  Bố trí địa điểm để xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục Thuế huyện  

8. QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, giai đoạn 2012-2020  

9. QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, giai đoạn 2012-2020  

10. QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu

11. QĐ v/v thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư mới thôn Bo Non, Hương Vĩ  

12. QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2025  

13. V/v đề nghị xây dựng đường điện hạ thế điểm dân cư thị trấn Cầu Gồ cạnh Tòa án nhân dân huyện Yên Thế  

14. Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Thế năm 2017  

15. TB thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, Yên Thế  

16. V/v điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn, huyện Yên Thế  

17. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020  

18. QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020.

19. Tóm tắt quy hoạch mở rộng TT Cầu Gồ.