Skip to main content

Xuân Lương triển khai phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Nhằm chủ động đề phòng, sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng con người, công trình phúc lợi, tài sản hoa màu của nhân dân trong mùa mưa bão. Xã Xuân Lương đã xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2011 .

Quán triệt sâu sắc phương châm thực hiện 4 tại chỗ là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và vật tư tại chỗ. Xã Xuân Lương đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB - TKCN từ xã đến các thôn bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các bản, thành lập Đội giao thông hỏa tốc, hai trung đội dân quân xung kích trong đó lực lượng nòng cốt là trung đội dân quân cơ động, đồng thời xác định các công trình trọng điểm cũng như chuẩn bị các phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ xảy ra. Mục tiêu là bảo vệ công trình cầu Quỳnh đang được tổ chức thi công trên địa bàn. Bảo vệ an toàn cho các công trình thủy lợi của địa phương gồm: 2 hồ đập lớn là hồ Ngạc Hai và hồ Suối Ven, 3 trạm bơm Đồng Gia, Tam Kha, Xuân Môi cùng hệ thống kênh mương thủy lợi. Bảo vệ các cơ quan trường học, trạm y tế, đường dây tải điện, hệ thống đường giao thông, thông tin liên lạc. bảo vệ an toàn về tài sản và tính mạng cho các hộ dân sống ven các sông suối, đề phòng lốc xoáy hoặc lũ quét có thể xảy ra.

Để thực hiện tốt công tác PCLB và TKCN năm 2011, xã Xuân Lương đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các công trình công cộng. Trong đó chú trọng phòng chống lũ quét, thống kê lập danh sách các hộ đang sinh sống và canh tác tại ven sông suối gồm suối Xoan, suối Quỳnh, suối Ốc, suối La Voóc và suối Ven, có phương án tổ chức di dời các hộ dân khi có bão lũ. Tại các vị trí ngầm tràn bố trí lực lượng dân quân các thôn bản sở tại từ 5 – 7 người túc trực sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu trục vớt tài sản và các loại phương tiện khi bão lũ xảy ra. Đối với các công trình hồ đập chuẩn bị phương án xử lý chống tràn, sạt lở, đồng thời Xuân Lương cũng chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả sau lũ. Phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hai về người và tài sản do bão lũ gây ra./.

                                                                    Minh Như