Skip to main content

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Chính phủ, sáng 15/6, tại xã Tiến Thắng, Tiểu Ban chỉ đạo Đề án Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 học viên là Ban chấp hành hội, chi hội nông dân, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên giáo dục pháp luật 3 xã gồm:Tiến Thắng, Tân Hiệp và An Thượng.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên Hội Nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung chính gồm: Khái niệm, vai trò, quy mô, đối tượng của tuyên truyền miệng pháp luật; kỹ năng, bảo đảm các nguyên tắc sư phạm, sử dụng phương pháp thuyết phục trong tuyên truyền miệng; các bước tiến hành một buổi tuyên truyền miệng về pháp luật; câu lạc bộ pháp luật, đưa nội dung pháp luật vào sinh hoạt câu lạc bộ; khái niệm, vai trò, phương thức thực hiện, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác hoà giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác hoà giải và hệ thống truyền thanh cơ sở.
Qua đó, nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân cơ sở, từng bước thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Trước đó, ngày 14/6, Tiểu Ban chỉ đạo Đề án Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn cho 100 học viên tại 3 xã Đồng Vương, Đồng Tiến và Tam Tiến./.

                                                                   Văn Thư