Skip to main content

Hội nghị giao ban cụm an ninh giáp ranh

Ngày 01/9/2011, tại Đồng Tiến, Yên Thế đã diễn ra hội nghị giao ban an ninh cụm an ninh giáp ranh thuộc 5 Đồng Tiến, Canh Nậu của huyện Yên Thế; Thiện Kỵ  của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng sơn; Quyết thắng, Bình Long của huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Lâm trường Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị đã đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2011; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011.

    Tham dự hội nghị các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Công an 3 huyện Yên Thếtỉnh Bắc Giang; Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Nhai, tỉnh Thái Nguyên; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các trong cụm giáp ranh; Lãnh đạo Lâm Trường Hữu LũngLạng Sơn; Lãnh đạo Lâm trường Đồng Sơn, Công ty Lâm Nghiệp Yên Thế, Công Ty Đông Bắc; Cán bộ công chức Đồng TiếnYên Thế.

Theo báo cáo của UBND Đồng Tiến, huyện Yên Thế, đơn vị cụm trưởng trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2011, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên từng địa bàn của 05 giáp ranh vẫn còn mặt diễn biến phức tạp. Hoạt động cờ bạc của một số đối tượngcác đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội. Việc tranh chấp đất đai, đền giải phóng mặt bằng cũng gây mâu thuẫn, bức xúc trong dân; tình trạng chặt phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép chiều hướng gia tăng; các loại tội phạm về trật tự an toàn hội vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ về người tài sản của nhân dân. Trong 6 tháng toàn cụm đã xảy ra 41 vụ việc, trong đó 02 vụ liên quan đến cụm, cụ thể: Đồng Tiến (Yên Thếxảy ra 8 vụ; Canh Nậu (Yên Thế) xảy ra  8 vụ; Thiện Kỵ (Hữu Lũng) xảy ra 11 vụ, trong đó 02 vụ liên quan đến các khác; Quyết Thắng ( Nhai) xảy ra 2 vụ; Bình Long ( Nhai) xảy ra 8 vụ, Lâm trường Hữu Lũng xảy ra 6 vụ.
Trước tình hình đó, Lãnh đạo 05 giáp ranh đã chỉ đạo Ban Công an, các ngành chức năng các tập trung giải quyết gắn với việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Nhờ vậy đã ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo nên tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn được giữ vững
Phát biểu tại hội nghị, Đồng Chí Triệu Văn Phượng, Phó Trưởng Công an Huyện Yên Thế lưu ý các địa phương cần giải quyết một số điểm nóng về tình trạng tranh chấp đất đai, phá rừng… Đồng thời chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với các ban ngành, đoàn thể chính quyền sở, nhất tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Tiếp tục củng cố phát huy vai trò của già làng, người uy tínđịa phương trong việc bảo vệ an ninh chính trị. Các giáp ranh cần tăng cường phối hợp trong công tác kiểm soát địa bàn vùng giáp ranh, tạo sự thống nhất đồng bộ trong các biện pháp triển khai thực hiện.
Cũng tại Hội nghị này cụm giáp ranh đã kết nạp thêm đơn vị Đồng Vương tham gia vào cụm an ninh giáp ranh./.
                            Trần Ngọc Hải