Skip to main content

Sức lan toả từ CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Đồng Hưu

Sau 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ xã Đồng Hưu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ngay từ khi phát động, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng uỷ xã Đồng Hưu xác định có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì đây là một trong những xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt CVĐ này, cùng với việc ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện các bước, thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) và tổ chức triển khai học tập các chuyên đề theo quy định, Đảng uỷ xã Đồng Hưu còn chú trọng đến việc chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký những việc cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Theo đó, các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc đến đảng viên, đoàn viên, hội viên các ngành và đoàn thể trong việc đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực với đời sống và phù hợp với từng nhiệm vụ được giao. Kết quả đã có 16/16 chi bộ, 118 đảng viên và trên 1.400 hội viên đăng ký hàng chục việc làm theo như: thực hành tiết kiệm điện, không uống rượu trong giờ hành chính, làm việc đúng thời gian, không vi phạm Luật Giao thông, không gây sách nhiễu, phiền hà cho công dân khi đến liên hệ công việc... Hàng năm, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể đưa nội dung CVĐ vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên; đồng thời, chỉ đạo mở hội nghị quần chúng tham gia đóng góp ý kiến về phẩm chất, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Bên cạnh đó, BCĐ CVĐ xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CVĐ tại các chi bộ, ngành đoàn thể và đối với cá nhân một số đảng viên. Thông qua những hoạt động đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ xã. Anh Hoàng Văn Thắng – một đảng viên trẻ, hiện đang là cán bộ tư pháp xã tâm sự: Tôi nhận thấy đây là CVĐ có ý nghĩa rất thiết thực, đặc biệt là đối với những cán bộ, công chức như chúng tôi học tập được ở Bác rất nhiều điều, từ đức tính cần – kiệm – liêm – chính – chí công – vô tư đến phong cách làm việc giản dị, đặt hiệu quả lên trên hết và tất cả vì công việc, vì nhân dân. Đối với cá nhân tôi công tác trong ngành tư pháp, là công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với công dân, qua học tập các nội dung của CVĐ, tôi ý thức được mình phải có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, nhiệt tình hướng dẫn nhân dân trong công việc, không gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tạo được niềm tin của công dân đối với cán bộ làm công tác “một cửa”.

Cùng với nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Đồng Hưu cũng đã góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực về diện mạo của xã. Ông Lương Xuân Thu – Thường trực Đảng uỷ, Phó BCĐ CVĐ xã cho biết: CVĐ đã tác động rất lớn đến tình hình chính trị – kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đều hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2006, Đảng bộ xã từ chỗ chỉ đạt loại khá, thì năm 2010 đã được Huyện uỷ Yên Thế xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 60%. Trong sản xuất nông nghiệp, phương thức canh tác của người dân đã từng bước được đổi mới. Nhiều giống lúa mới như: Thục Hưng, Syn6, hay các giống ngô lai NK6654, 999, lạc L14, L23... năng suất cao được mở rộng diện tích gieo trồng, cho thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng/ha/năm. Bình quân lương thực đầu người của xã năm 2006 đạt 350 kg/người/năm, đến nay đạt trên 394kg/người/năm. Điều dễ nhận thấy, đó là thế mạnh phát triển kinh tế ở Đồng Hưu chủ yếu là sản xuất tiểu thủ công nghiệp với sản phẩm chính là vôi và cay vôi. Năm 2006, sản lượng vôi hòn của xã đạt 4.000 tấn, cay vôi đạt 5 triệu viên, đến năm 2010, đã tăng lên trên 8.000 tấn vôi và 8 triệu viên cay, góp phần đưa nền kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, phát triển nông – lâm nghiệp, kết hợp với đẩy mạnh tiểu thủ công nghiệp là nguồn thu chính, nâng cao thu nhập cho người dân Đồng Hưu. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 9 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với cách đây 4 năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 38% năm 2006 xuống còn trên 30% năm 2010.
Bên cạnh đó, qua triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng cơ bản, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân các thôn, bản đã phát huy tinh thần tự giác hiến đất giải phóng mặt bằng, giải toả hành lang giao thông, đóng góp công sức, tiền của... tạo điều kiện thuận lợi giúp địa phương hoàn thành gần 5km đường nhựa và hàng chục km đường cấp phối đến tận thôn, bản, hộ dân. Ngoài ra, trụ sở xã được đầu tư xây mới với trên 2 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ và nơi tiếp đón công dân đến liên hệ công việc; các trường học được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, đã xoá bỏ phòng học nhờ, học tạm, tình trạng học thêm ca, tạo điều kiện tốt nhất đưa sự nghiệp giáo dục địa phương phát triển...
Những kết quả trong việc triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4 năm qua ở Đảng bộ xã Đồng Hưu được tạo ra bởi sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân các dân tộc trong xã. Đó cũng là kinh nghiệm mà Đảng bộ xã rút ra qua việc triển khai thực hiện CVĐ, từ đó, tạo tiền đề để cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả hơn đối với các phong trào thi đua, các CVĐ trong thời gian tới, nhằm giúp Đồng Hưu chuyển mình mạnh mẽ đi lên./.

                                                                          Văn Thư