Skip to main content

Đẩy mạnh phong trào Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng 27/1/2011, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Lê Trí Dũng, Ủỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể huyện; thành viên Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn và các dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học tiêu biểu.

Năm 2010, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài; tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội và phát triển hội viên. Kết quả, trong năm, đã phát triển thêm 5 chi hội, nâng tổng số chi hội khuyến học toàn huyện lên 320 chi hội với trên 23.000 hội viên, tăng trên 800 hội viên so với năm trước. Thực hiện phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, đến nay, toàn huyện đã có 3.551 gia đình hiếu học và 98 dòng họ khuyến học. Những địa phương làm tốt công tác này điển hình như: TT Cầu Gồ, xã Bố Hạ, Tân Sỏi... Đặc biệt, Hội Khuyến học các cấp đã huy động được trên 900 triệu đồng tiền quỹ. Từ nguồn quỹ này, năm 2010, các cấp hội đã khen thưởng gần 8.300 học sinh với số tiền 236 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ các em có nhiều thành tích trong học tập và tạo phong trào thi đua học tập sôi nổi trong cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài của huyện năm qua vẫn còn một số hạn chế như: Phát triển chưa đồng đều, huy động gây quỹ có đơn vị đạt thấp, công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT kết quả chưa cao...
Đây cũng là những vấn đề mà trong bài phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội Khuyến học các cấp lưu ý và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt cần tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác khuyến học; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học; tiến hành biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... nhằm phát huy cao nhất vai trò của Hội Khuyến học là một trong những hạt nhân quan trọng nhất đưa sự nghiệp giáo dục địa phương ngày càng phát triển.
Hội nghị đã khen thưởng cho 5 Hội Khuyến học xã, thị trấn tiêu biểu và 5 dòng họ khuyến học có nhiều thành tích trong năm qua./.
                                                                   Văn Thư