Skip to main content

Yên Thế tổng kết phong trào thi đua và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2010

Sáng 19/01/2011, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2010. Về dự ở tỉnh có đồng chí Đỗ Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, ở huyện có đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể thuộc Huyện uỷ, UBND huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện 21 làng, bản văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện.

Năm 2010, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục được tổ chức sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh tế - xã hội, với 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,34%, vượt 16,75% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất nông lâm nghiệp, năng suất sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước tới nay với trên 36.700 tấn lương thực có hạt đạt 103,6% kế hoạch, tăng trên 821 tấn so với năm 2009. Đặc biệt là đàn gia cầm của huyện có số lượng trên 4,3 triệu con, là huyện có số lượng đàn gia cầm lớn nhất so với các huyện trong cả nước. Cùng đó việc thu hút vốn đầu tư vào địa bàn huyện tăng khá, thực hiện trên 399 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày một thay đổi. Các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững… Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 18,01% xuống còn 12,5% theo chuẩn cũ, giảm 5,51%.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu: 02 tập thể, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba, 01 nhà giáo được công nhận nhà giáo ưu tú; 09 tập thể, 08 cá nhân được Bộ giáo dục-đào tạo tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, tặng Bằng khen; 10 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc. Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở cho 55 giáo viên; 41 tập thể thuộc Huyện ủy, UBND huyện được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 188 cán bộ công chức, viên chức được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu lao động tiên tiến tiêu biểu; 27 tập thể và 97 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh, TW đóng trên địa bàn được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 136 cơ quan, trường học, trạm y tế được trao tặng cơ quan văn hóa cấp huyện, 98 làng văn hóa cấp huyện; 40 cơ quan, trường học, trạm y tế đạt danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh, 21 thôn, làng, bản đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh….
Cùng với phong trào thi đua, năm 2010 phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được thực hiện hiệu quả, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng và đạt được kết quả tốt đẹp. Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản phố, cơ quan văn hóa được thực hiện chặt chẽ. UBND huyện đưa chỉ tiêu đạt danh hiệu văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn hàng năm. Qua đó chất lượng phong trào ngày càng đi vào thực chất. Năm 2010 toàn huyện có 20.199 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 79%, tăng 824 hộ, vượt 2,5% so với năm 2009. Công tác xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, phố có sự quan tâm đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 25 triệu đồng cho nhà văn hóa xây dựng dưới 500 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với nhà văn hóa xây dựng trên 500 triệu đồng. Toàn huyện hiện có tổng số 199/203 nhà văn hóa thôn, bản, phố, trong đó 152 nhà không sử dụng chung lớp mẫu giáo. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các địa phương, các ngành đoàn thể làm tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa mới. Hầu hết các đám cưới đều tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Các hủ tục mê tín, lạc hậu được xóa bỏ. Các lễ hội được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vui tươi, tiết kiệm.
Tại hội nghị này, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2011. Theo đó tổ chức 02 đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Trọng tâm là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8 – 8,5%, phấn đấu hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011. UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp trong các phong trào thi đua với 08 nhiệm vụ và biện pháp thực hiện. Trước mắt tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho sản xuất vụ xuân, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, chủ động các biện pháp phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi nhà đều đón Tết vui tươi, lãnh mạnh, an toàn và tiết kiệm./.
                                                               Như Hoa