Skip to main content

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND huyện

Chiều 14/01/2011, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri”, tổng kết công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND huyện năm 2010 và đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khoá XIX. Tới dự có ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, cùng lãnh đạo, cán bộ, CNVC-LĐ Văn phòng HĐND&UBND huyện; CB, CNVC Đài TT-TH huyện. Ông Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2010, BCĐ chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri” đã chỉ đạo Đài TT-TH huyện phối hợp duy trì thực hiện hiệu quả chuyên mục. Kết quả đã thực hiện phát sóng tổng số trên 100 lượt chương trình với trên 200 tin, bài có nội dung tập trung phản ánh hoạt động của HĐND các cấp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Nhìn chung, các chương trình đã từng bước được nâng cao về chất lượng, nội dung mang tính hai chiều, nhiều chương trình trong chuyên mục có tính phản biện cao hoặc phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Bên cạnh đó, BCĐ chuyên mục đã chỉ đạo Đài TT-TH huyện thực hiện tốt các chương trình truyền thanh trực tiếp các kỳ họp HĐND huyện và chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tiếp sóng toàn bộ nội dung, chương trình của kỳ họp. Ngoài ra, các hoạt động kiểm tra, giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND huyện đã được phản ánh kịp thời, đầy đủ...

Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khoá XIX đạt nhiều kết quả, từ việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, đến việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ cho kỳ họp như: Các báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND huyện, kết quả các đợt giám sát chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, dự kiến chương trình giám sát, kết quả thực hiện chương trình ban hành nghị quyết... Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND, UBMTTQ huyện tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan trình kỳ họp đều được chỉ đạo và chuẩn bị, xem xét kỹ lưỡng, quy trình soạn thảo được tuân thủ chặt chẽ... Theo đánh giá chung, kết quả kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khoá XIX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã ban hành 6 Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp và sát với tình hình thực tế của huyện, được 100 đại biểu có mặt tán thành.
Công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc HĐND huyện năm 2010 có nhiều cố gắng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt hoạt động của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND cũng như phối hợp hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND huyện. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, quản lý thông tin, bảo mật, hậu cần được chú trọng, đáp ứng yêu cầu công tác và hoạt động chung của HĐND.
Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng chuyên mục “Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri”, đảm bảo có tính phản biện, tính chiến đấu, để chuyên mục trở thành cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân; quan tâm việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp quản lý và điều hành mọi hoạt động; công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ HĐND huyện nên đổi mới, tích cực chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND huyện năm 2011./.
                                                                                                 
                                                 Chu Hoa