Skip to main content

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên Đài TT-TH huyện và Hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Sáng 14/01/2011, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Truyền thanh - Truyền hình năm 2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Trí Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

Năm 2010, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện, phản ánh kịp thời phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương trong huyện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng... Kết quả đã thực hiện 284 chương trình truyền thanh với trên 3.600 tin, bài, 113 chương trình truyền hình với gần 1.200 tin, bài; duy trì 13 chuyên mục trên sóng phát thanh và truyền hình; thực hiện nhiều chương trình truyền thanh trực tiếp các sự kiện chính trị lớn của huyện như: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, lễ kỷ niệm 126 năm cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, các kỳ họp HĐND huyện, hội thi báo cáo viên giỏi huyện...; duy trì hiệu quả công tác tiếp âm, tiếp sóng Đài cấp trên theo quy định; chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. Với vai trò là cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện với nhân dân địa phương, hình thức và nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện có nhiều cải tiến và đổi mới, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, tuyên truyền của nhân dân.

Bên cạnh đó, hội nghị tổng kết đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác truyền Thanh - Truyền hình của huyện năm 2010 như: Hệ thống trang thiết bị chưa đồng bộ, năng lực của cán bộ còn hạn chế, đội ngũ phóng viên lực lượng mỏng dẫn đến chất lượng một số tin, bài chưa cao, hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền chưa thực sự đa dạng, phong phú...
Tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và biểu dương các điển hình tiên tiến; quan tâm đầu tư, sửa chữa hệ thống trang thiết bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
Hội nghị đã khen thưởng cho 06 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Truyền thanh - Truyền hình huyện năm 2010./.

                                                      Văn Thư