Skip to main content

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 82

Thực hiện chương trình công tác tháng 1/2011, sáng ngày 12/1/2011, Chủ tịch UBND  huyện tổ chức phiên họp UBND  huyện mở rộng (phiên họp thứ 82). Tham dự  hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí là Thành viên UBND huyện khoá XIX; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ;  Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể  huyện, Hạt kiểm lâm, Chủ tịch UBND xã Phồn Xương và thị trấn Cầu Gồ.

 Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thông qua một số nội dung gồm: Đề cương xây dựng quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ  và phát triển  rừng huyện Yên Thế giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Yên Thế 16/3/2011; Báo cáo thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy chế làm việc của UBND huyện  trong năm 2011; Báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2010; Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện chiến dịch làm đường giao thông, làm thuỷ lợi năm 2010; Kế hoạch tuyển dụng  và đào tạo nghề may công nghiệp năm 2011; Kế hoạch chuẩn bị quà tết, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng hộ nghèo khó khăn và đột xuất; Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác.

  Qua nghe các báo cáo và kế hoạch, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và đóng góp các ý kiến bổ sung cho các báo cáo. Nhìn chung các đại biểu đều đồng tình và đi đến thông nhất với các báo cáo và kế hoạch đã trình tại phiên họp.
  Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, nhất là hiện nay đang chuẩn bị  cho Tết Nguyên đán Tân Mão, yêu cầu các ngành phụ trách xã, xuống cơ sở  cùng với  cấp uỷ, chính quyền các địa phương tập trung  chỉ đạo các đoàn thể  rà soát các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách từ đó có kế hoạch thăm, tặng quà và trợ cấp để thực hiện nghiêm túc trên tinh thần “nhà nhà có tết, người người có tết”./.
                                                             Chu Hoa