Skip to main content

Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

15 năm qua, huyện Yên Thế đã tích cực triển khai thực hiện sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Cái được lớn nhất từ phong trào là đã quy tụ được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng gia đình, thôn làng, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến, ổn định tình hình an ninh nông thôn, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Điều đáng ghi nhận là phong trào xây dựng thôn, bản, phố văn hoá ở Yên Thế diễn ra sôi nổi, rộng khắp và thu được những kết quả nổi bật. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các xã, thị trấn đều coi trọng việc xây dựng, thực hiện các quy ước, hương ước thôn làng, tổ dân phố; đầu tư kinh phí tổ chức lễ khai trương như ngày hội lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Kết quả đã có 203/ 203 = 100% khu dân cư đã xây dựng hương ước, quy ước, Năm 2010 toàn huyện có 188/203 = 92.6%  khu dân cư dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, tăng 50 khu dân cư tiên tiến  so với năm 2000
Trong quá trình xây dựng thôn làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến, hầu hết người dân đều ý thức được rằng đây không chỉ là công việc của xã, của thôn mà là trách nhiệm của chính bản thân và gia đình mình nên tích cực, tự giác đăng ký xây dựng gia đình văn hoá.
Năm 2010, Yên Thế có 98/203 thôn, bản, phố; 20.199/25.593 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó, hàng ngàn gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu. 100% xã, thị trấn đều tổ chức biểu dương khen thưởng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) nên đã tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Việc xây dựng thôn, làng văn hoá, gia đình văn hoá  đã góp phần tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư. Và cũng nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng thôn làng văn hoá, thực hiện tốt công tác xã hội hoá, đến nay, toàn huyện có 199 nhà văn hóa trên 203 thôn, bản, phố, làm nơi sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, nhiều nhà văn hoá xây dựng và đưa vào sử dụng trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó 152 nhà văn hóa không kiêm lớp mẫu giáo, 47 nhà văn hóa kiêm lớp mẫu giáo. Bà con còn tích cực góp công, góp của làm đường thôn ngõ xóm, xây dựng hiến đất làm các công trình phúc lợi công cộng. 100% xã, thị trấn được bố trí quy hoạch sân chơi thể thao. Có nhà văn hoá thôn, khu vui chơi giải trí nên các hoạt động văn hoá thể thao diễn ra sôi nổi với trên 100 CLB tổ chức sinh hoạt, biểu diễn thường xuyên, thu hút hàng ngàn người tham gia. Mỗi năm, toàn huyện tổ chức được trên 300 buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại xã, thôn; có trên 70% đơn vị đạt tiêu chuẩn tiên tiến về thể thao, nhiều bộ môn thể thao đạt thành tích cao trong các lần thi đấu do tỉnh tổ chức như: bóng đá thiếu niên nhi đồng, kéo co.... từ đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn huyện. Cùng với những kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng gia đình, thôn làng văn hoá, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá cũng có những bước đi tích cực. Năm 2010 có 63/70 cơ quan, đơn vị, 53/65 trường học; 20/21 trạm y tế đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Yên Thế những năm qua đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Quan trọng hơn, nó còn tạo động lực để người dân hăng say thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong 15 năm trở lại đây, nhờ cộng đồng dân cư giúp đỡ, cộng thêm phần hỗ trợ của Nhà nước, toàn huyện đã có 528 hộ nghèo được xoá nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà ở; 8000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân các dịp lễ, tết…. tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm, đến nay không còn hộ đói, hộ gia đình chính sách nghèo./.
                                                                    Minh Như