Skip to main content

Các biện pháp chỉ đạo hoàn thành cấp GCN QSD đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh trong tháng 10/2014

Ngày 28/9/2014, tại phòng họp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn để bàn các biện pháp chỉ đạo hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ, thu tiền SDĐ theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện Lưu Xuân Vượng chủ trì hội nghị. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - KH, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND và Cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Tại Hội nghị sau khi nghe Trưởng phòng Tài nguyên và MT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện báo cáo kiểm điểm công tác giải quyết việc cấp GCN QSDĐ cho các trường hợp thuộc diện xử lý đã được thiết lập hồ sơ ở các xã, thị trấn; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến kết luận cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh, ngay từ cuối năm 2012 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc BCĐ cấp huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tính đến hết tháng 6/2014, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức trên 20 hội nghị làm việc với các ngành liên quan và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Cán bộ chuyên môn có liên quan của 21/21 xã, thị trấn để cho ý kiến giải quyết những vướng mắc, xét duyệt hồ sơ của trên 1.000 trường hợp thuộc diện được xử lý, giải quyết theo quy định. Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN QSDĐ cho một số hộ gia đình, cá nhân còn tồn đọng trước ngày 01/01/2012; góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Một số xã, thị trấn (như: An Thượng, Tam Hiệp, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, thị trấn Bố Hạ...) đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc triển khai nên đã thu được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên một số ngành chức năng của huyện còn chưa tập trung triển khai, chậm chuyển thông tin thửa đất đến cơ quan thuế, chậm thông báo nghĩa vụ tài chính đến công dân, chậm tham mưu ban hành các quyết định cấp GCN QSDĐ cho nhân dân... dẫn đến việc thu tiền SDĐ và cấp GCN QSDĐ chưa đạt kế hoạch đề ra (toàn huyện mới cấp GCN QSDĐ cho 729/1.046 trường hợp; thu tiền SDĐ đạt 1/3 so với tổng số tiền của các trường hợp đã được phê duyệt giá). Một số xã (như: Đồng Tiến, Tiến Thắng, Đồng Tâm, Đồng Lạc...) vào cuộc chưa quyết liệt, triển khai còn thiếu bài bản, chậm hoàn thiện hồ sơ và còn để tồn đọng ở cấp xã còn nhiều. Chủ tịch UBND huyện biểu dương những cố gắng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót của các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn để chậm tiến độ giải quyết theo kế hoạch. Để kịp thời xử lý, giải quyết và hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Thứ nhất, đối với UBND các xã, thị trấn
- Giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đã thiết lập và đủ điều kiện được cấp GCN QSDĐ nộp về Văn phòng Đăng ký QSDĐ trước ngày 05/10/2014 để các ngành chức năng của huyện thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự. Kiên quyết loại bỏ các hồ sơ còn chưa có sự thống nhất từ phía người dân (các trường hợp này sẽ thực hiện xử lý theo quy định của Luật Đất đai mới).
- UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện trong việc điều chỉnh các thông tin về thửa đất, thực hiện chính sách miễn giảm (nếu có) cho các trường hợp thuộc diện xử lý theo đúng quy định; thực hiện việc ghi nhớ và bổ sung hồ sơ ngay trong ngày để tránh trường hợp hồ sơ phải chuyển đi, trả lại nhiều lần.
- Giao UBND các xã, thị trấn tăng cường đôn đốc các hộ dân; tổ chức tạm thu tiền SDĐ của các trường hợp thuộc diện xử lý, giải quyết ngay tại xã, thị trấn sau đó nộp vào ngân sách nhà nước. UBND các xã, thị trấn căn cứ thông báo của cơ quan thuế ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính gửi tới công dân theo hướng rút ngắn tối đa thời gian (không quá 10 ngày kể từ khi cơ quan thuế ban hành thông báo) các hộ gia đình, cá nhân phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình với nhà nước. Nghiêm cấp các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thu tiền của công dân sử dụng vào việc khác, trái với các quy định của nhà nước.
Thứ hai, đối với các ngành chức năng của huyện:
- Giao cho Phòng Tài nguyên và MT, Văn phòng Đăng ký QSDĐ tập trung tối đa nguồn lực, bằng mọi biện pháp, nghiệp vụ hoàn thành công tác cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện xử lý, giải quyết theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh xong trước ngày 31/10/2014.
- Giao Chi cục Thuế huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương ban hành các thông báo nghĩa vụ tài chính của các hộ dân gửi về các xã, thị trấn; không thu tiền phạt nộp chậm đối với các trường hợp hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong trước ngày 31/10/2014; tạo điều kiện cho các xã, thị trấn nộp tiền vào ngân sách nhà nước đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị (Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Tài chính - KH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Yên Thế, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Văn phòng HĐND và UBND huyện) cử cán bộ tham gia Tổ Công tác của huyện thường xuyên giúp đỡ, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp xã; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị./.
 
                                                                    Duy Chiến