Skip to main content

Thôn Tân Gia xây dựng đời sống văn hoá mới

Những năm qua, thôn Tân Gia  - xã Tân Hiệp đã tích cực triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Kết quả lớn nhất từ phong trào là đã quy tụ được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng gia đình, làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến, ổn định tình hình an ninh nông thôn, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

 

Về thôn Tân Gia - xã Tân Hiệp hôm nay, điều đáng ghi nhận là phong trào xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá diễn ra rất sôi nổi và rộng khắp, đạt được những kết quả nổi bật. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã từ lâu, thôn Tân Gia luôn coi trọng đến công tác xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; trong đó nêu rõ những vấn đề, những việc mà các gia đình, khu dân cư trong thôn phải thực hiện chẳng hạn như: Lễ cưới chỉ được tổ chức khi có giấy đăng ký kết hôn; các lễ “chạm ngõ”, ăn hỏi, xin cưới chỉ làm một lần với tinh thần tiết kiệm, gọn nhẹ, hạn chế rượu bia và không mời thuốc lá trong đám cưới. Việc tang được tổ chức trang trọng, đã xoá bỏ một số hủ tục như mời thầy phục hồn, nhờ người khóc thuê, khóc mướn, không tế lễ quá 22 giờ đêm, không mời khách ăn uống trong ngày đại tang... Về lễ hội truyền thống Đình Dĩnh Thép của xã kết hợp với thôn thường xuyên được duy trì vào ngày 12 – 13/3 hàng năm, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.
Trong quá trình xây dựng thôn văn hoá, khu dân cư tiên tiến, hầu hết người dân thôn Tân Gia đều ý thức được rằng, đây không phải là công việc của thôn, mà là trách nhiệm của chính bản thân và gia đình mình, nên đã tích cực, tự giác đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Thôn có 82 hộ với 328 nhân khẩu, nếu như những năm trước đây, còn nhiều hộ đắn đo về thực hiện tiêu chí xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, năm nào cũng có trên 95% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Anh Trần Văn Nghiệp – một hộ dân bày tỏ: mỗi gia đình chúng tôi đều vận động nhau đăng ký gia đình văn hoá và quyết tâm đạt được tiêu chí đó bằng cách vận động người thân và gia đình chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, không sinh con thứ ba, không vi phạm pháp luật hay mắc các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế với mục tiêu thoát nghèo và làm giàu.
Hàng năm, sau khi thực hiện bình xét gia đình văn hoá, thôn Tân Gia đều tổ chức biểu dương, khen thưởng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến vào ngày đại đoàn kết toàn dân (18/11) hoặc dịp tổng kết cuối năm, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư và trong các gia đình. Việc xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá ở Tân Gia đã góp phần tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc cưới, việc tang, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.
Cũng nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hoá, thôn Tân Gia luôn đi đầu trong xã Tân Hiệp về xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, nhà văn hoá thôn đã được xây dựng và mở rộng, là nơi sinh hoạt và diễn ra các hoạt động quan trọng của thôn. Có nhà văn hoá  nên các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trước đây, những con đường trong thôn rất nhỏ hẹp, thì nay đa số đã được dải cấp phối và bê tông hoá. Đây là kết quả của việc đóng góp, ủng hộ của nhân dân trong thôn, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên. Trung bình mỗi năm, tổng nguồn vốn mà nhân dân trong thôn đóng góp làm đường giao thông khoảng 5 triệu đồng; cùng với đó, nhiều hộ dân đã sẵn sàng, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường đi lối lại cho bà con.
Trong phát triển kinh tế, thôn đã cơ bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây, con chất lượng vào sản xuất; đặc biệt, nhiều năm nay, các hộ đã mạnh dạn mở rộng các mô hình chăn nuôi quy mô hớn như hộ ông Trần Văn Mạnh (nuôi 4.000 con gà /năm), anh Trần Văn Nghiệp (5.000 con gà/năm), ông Ngô Văn Hà mỗi năm xuất 160 tấn lợn thương phẩm... Ngoài ra, còn nhiều hộ chăn nuôi bò sinh sản, lợn nái, lợn rừng... bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Kết quả trong phát triển kinh tế đã góp phần tích cực thực hiện tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá. Trong thôn hiện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể (còn 8%), nhiều hộ đã xây được nhà kiên cố, mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt giá trị...
Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở thôn Tân Gia – xã Tân Hiệp những năm qua đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Đã 10 năm liên tục, chi bộ thôn đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2009, thôn được Uỷ ban MTTQ tỉnh khen thưởng 15 năm thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Qua bình xét, phân loại, có 90% hộ dân trong thôn đạt gia đình văn hoá, 5 năm liền thôn được công nhận văn hoá cấp huyện.
Để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững và phát huy kết quả những năm qua, có lẽ yếu tố quan trọng hàng đầu chính là sự đoàn kết, nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc./.

                                              Văn Thư