Skip to main content

Yên Thế triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi năm 2010

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông cho đàn vật nuôi năm 2010. Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật huyện Yên Thế đã triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó nuôi trong toàn huyện. Theo kế hoạch, sau hội nghị triển khai tại huyện, từ ngày 20/11/2010 đến ngày 24/11/201 các xã, thị trấn mở hội nghị triển khai tại địa phương, các thôn, bản tổ chức họp, tuyên truyền chủ trương tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, tổ chức thống kê, đăng ký tiêm phòng cho đàn chó, ghi phiếu điều tra số chó của từng hộ trong thôn bản. Ngày 27/11/2010 ở 21 xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho đàn chó nuôi, ngày 28/11/2010 xử lý chó không tiêm phòng và xử lý hành chính những chủ nuôi chó chống đối, không thực hiện tiêm phòng.

 

Để thực hiện chiến dịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật huyện đã phân công các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phụ trách cơ sở, phân công cán bộ Trạm Thú y huyện phụ trách từng đơn vị xã, thị trấn. Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện hợp đồng mua vắc xin tiêm phòng dại cho đàn chó với Trạm thú y huyện đảm bảo số lượng, tổ chức tập huấn cho các thành viên tham gia tổ tiêm phòng. Yên Thế phấn đấu hoàn thành chiến dịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi năm 2010 đạt kết quả cao nhất./.
                                                      Như Hoa