Skip to main content

Yên Thế - đổi thay từ những khu dân cư tiên tiến

Trong những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của huyện Yên Thế đã được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp. Diện mạo phần lớn khu dân cư ở đây có nhiều thay đổi rõ nét. Đây là kết quả của cả một quá trình xây dựng dựa trên nền tảng lòng dân.

 

Ông Hà Quốc Lưu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Yên Thế cho biết: “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm. Qua đó, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Toàn huyện có gần 90%  khu dân cư dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, tăng hơn 31% so với năm 2000. Đồng thời đã xây dựng hơn 80 % khu dân cư không có tệ nạn ma tuý, 186/ 203 khu dân cư không có tai nạn giao thông . 205 tổ hoà giải với hơn 1.100 thành viên, đã hoà giải thành công trên 600 vụ; 21 Ban thanh tra nhân dân với 211 thành viên, đã phát hiện đề nghị xử lý gần 14000 vụ, việc; 96 % khu dân cư có tổ an ninh nhân dân với 872 thành viên. Điển hình như khu dân cư Bản Rừng Phe xã Tam Tiến; thôn Tân Gia xã Tân Hiệp; thôn Phan xã Phồn Xương; thôn Thiều xã Đồng Lạc; bản Trại Mới xã Đồng Tiến; thôn Trại Cọ xã Tam Hiệp; bản Nam Cầu xã Xuân Lương....  Có được điều đó là do sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và nhân dân cùng chung tay xây dựng nên. Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban công tác mặt trận phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ cho biết: “Ngay từ đầu, phố chúng tôi đã thành lập Ban vận động, chia theo khu vực để vận động từng hộ gia đình. Chúng tôi tuyên truyền để mọi người hiểu ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng khu dân cư tiên tiến. Mỗi gia đình sẽ góp phần vào sự thành công chung của phong trào, trên cơ sở mỗi gia đình phải là gia đình văn hóa, phải xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no... Mọi việc làm đều có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từng bước xây dựng cũng như điều chỉnh cho hợp lý”.
Điểm nổi bật của MTTQ huyện Yên Thế và cơ sở là vận động các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo như:  Thực hiện tốt  cuộc vận động "Ngày vì người nghèo": Kết quả toàn huyện đã ủng hộ được trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho 528 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà. Vận động "Tết vì người nghèo" được trên 650 triệu đồng tặng cho 8000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán hàng năm. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân  tương ái", ở các khu dân cư đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, bảo đảm cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với nước có mức sống tốt hơn. Tích cực giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em tàn tật, những nạn nhân chất độc da cam và những người bất hạnh thông qua cuộc vận động tình nghĩa. Các xã, thị trấn đã xây dựng, sửa chữa được 783 nhà tình nghĩa trị giá trên 5,5 tỷ đồng. Tổng số tiền vận động xây dựng quỹ nhân đạo mỗi năm trên 150  triệu đồng. Ngoài ra nhân dân các dân tộc trong huyện đã quyên góp ủng hộ nhân dân  bị thiệt hại do thiên tai trên 782 triệu đồng.
Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" Ban công tác Mặt trận đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế như:  Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động được các nguồn lực, tạo thêm nhiều việc làm để xoá đói giảm nghèo góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Số hộ nghèo hàng năm đều giảm từ 3-5%, đến nay không còn hộ đói. Đặc biệt nhiều khu dân cư được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như huy động sức dân xây dựng nhà văn hoá, làm đường bê tông, cứng hoá kênh mương... đạt chất lượng tốt như ở Đồng Tâm, Đông Sơn, thị trấn Cầu Gồ.... Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự đồng thuận của nhân dân. Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành phong trào sâu rộng ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn huyện. Để các nội dung của cuộc vân động đi vào thực hiện có hiệu quả tại các địa bàn dân cư, công tác tuyên truyền luôn được MTTQ và các đoàn thể thường xuyên triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú và sáng tạo. Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện Yên Thế còn phối hợp với Đài TT- TH huyện tuyên truyền những thành quả đạt được, những gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong phong trào để người dân noi theo. Từ đó, góp phần không nhỏ làm thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân đối với phong trào xây dựng khu dân cư ở địa phương. Kết quả từ phong trào này còn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Ông Hà Quốc Lưu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Yên Thế cho biết: “Để đạt được kết quả trên, UBMTTQ đã thực hiện 4 phương châm: Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để người dân tiếp cận và thực hiện đạt hiệu quả; phối hợp với các phòng, ban có liên quan của huyện tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để cho người dân hiểu và thực hiện; biểu dương kịp thời những gương điển hình tiêu biểu về thực hiện phong trào này trong quần chúng nhân dân; luôn nâng cao chất lượng các tiêu chí ở khu dân cư. Từ những yếu tố đó, mà trong những năm qua, đời sống của người dân đã được nâng lên đáng kể. Tất cả đã góp phần vào sự thành công chung của phong trào này”.
 Việc xây dựng khu dân cư tiên tiến đã góp phần tích cực vào việc xây dựng làng, bản, phố văn hoá cấp huyện. Nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”  ngày 18/11 hàng năm các  khu dân cư trong huyện đều tổ chức trang trọng đúng quy định, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, con em nhân dân , cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước về dự ngày hội. Thông qua tổ chức ngày hội để tổng kết đánh giá thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong năm, biểu dương những gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đón nhận bằng công nhận gia đình văn hoá và đăng ký các danh hiệu gia đình văn hoá, làng văn hoá vào năm sau. Qua chấm điểm bình xét, năm 2010 toàn huyện có trên 20 nghìn hộ gia đình văn hoá đạt 79%, có 97 thôn, bản, phố đạt danh hiệu làng văn hoá cấp huyện, trong đó 26 làng, bản, phố đề nghị công nhận làng văn hóa cấp tỉnh.
Có thể nói, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương trâm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đồng thời đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở khu dân cư. Người dân đã phát huy được truyền thống đoàn kết, dựa vào sức mạnh nội lực của cộng đồng khu dân cư, có tinh thần "Tương thân tương ái" giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ... Cuộc vận động có tác dụng thúc đẩy, nâng chất lượng hoạt động  của Chi bộ Đảng, Ban Công tác mặt trận, các Chi hội, Chi đoàn có đủ sức tập hợp lực lượng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy  MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực hướng về khu dân cư và hộ gia đình, giúp đỡ cơ sở xây dựng địa bàn dân cư có cuộc sống ấm no, an toàn, văn minh và hạnh phúc; thực hiện "Mỗi khu dân cư là một mặt trận đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"./.

                                                        Minh Như